Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo k Bruzovicím

6. 7. 2008

 Slovo k Bruzovicím.

Obrazek 

 Pohled na historický střed obce Bruzovice.     Foto: A. Kwaczek

 Obec Bruzovice se nachází v kraji Moravskoslezském, leží pouze několik kilometrů severně od města Frýdku - Místku. Rozlohou, asi 1600 ha, jsou Bruzovice největší z vesnic v rovinaté části Frýdecka, počtem obyvatel, cca 700, však náleží k obcím nejmenším. Bruzovice byly vždy vesnicí zemědělskou, jejíž základ tvořily veliké selské grunty, jejichž počet a velikost usedlostí dokládá starobylost této obce.

 Na území obce bylo učiněno několik archeologických objevů, které jsou dokladem osídlení tohoto území již v období neolitu. Zajímavé se jeví otázky spojené se středověkým osídlením a založením obce Andreasem Brusem, od nějž obec odvozuje své jméno. Mnoho nezodpovězených otázek se týká rovněž těžby a zpracovávání železné rudy v Bruzovicích. Samostatnou kapitolu tvoří dějiny kostela sv. Stanislava u nějž byla vedena farní kronika s prvními zápisy pocházejícími již z roku 1506. Z obce Bruzovice a jejich blízkého okruhu vzešlo několik významných osobností, místních kněží, nejvýznamnějším z nich byl apoštolský administrátor, československý prelát, Msgr. ThDr. František Onderek.
 V době národního obrození byly Bruzovice střediskem národnostní kulturní a osvětové činnosti, již v roce 1874 zde byla založena Bruzovická Beseda. V BObrazekruzovicích se narodili a působili významní buditelé a aktivisté, Jan Fajkoš, Stanislav Stach, Josef Stříž, Ondřej Onderek, Ondřej Boleslav Peter a další. 
 O bohaté historii obce psali národopisci Joža Vochala, či Ludvík Mikoláš, detailně ji popsal historik Izidor Valošek.

 V roce 2005 byla publikována kniha „Bruzovice 700 let“. Sepsal jsem ji a sestavil na základě shrnutí poznatků získaných studiem dostupných prací pojednávajících o historii této obce a dokumentů uložených v státních archivech ve Frýdku - Místku a Opavě a na základě vyprávění rodáků a pamětníků. Dodatečně se však a znovu omlouvám čtenářům za překlepy a jakési posunutí textu, ke kterému došlo v některých částech knihy, při přeformátování předlohy před vlastním tiskem.   

                                         L.Rusín: Malba na obálce knihy.  

K Bruzovicím mám zvláštní vztah, jsou pro mne vždy velice zajímavé z hlediska historického. V bohatých dějinách obce je neustále možné nacházet nové, zajímavé, skutečnosti. Některá nová zjištění jsem již uvedl ve zmiňované publikaci, další hodlám postupně zveřejňovat na vlastních internetových stránkách.  

 Bruzovice, jako vesnice,  jsou místem, které dosud není ve většímí míře zasaženo překotnou výstavbou nových rodinných domů. Ještě stále je zde možné zastavit se uprostřed rozlehlého prostoru - hluboké oblohy, polí a pastvin a vnímat klid a velebnost této vznešené krajiny - obrazy,  téměř vždy orámované neskutečně nádhernými panorámaty Beskyd.                                   

  Milan Pastrňák                     

 

Obrazek

 Pohled z Bruzovic                                                       Foto A.Kwaczek v.r. 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář