Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo k Sedlištím

1. 8. 2009
Slovo k Sedlištím
 

Obrazek

Vesnice Sedliště leží jižně od obce Václavovice, možno říci, na c
estě z Václavovic do Frýdku.
 Historii obce Sedliště zřetelně připomíná malebný dřevěný kostelík Všech svatých.  Velice zajímavá se však jeví nadšení a ochota tamních obyvatel, se kterou se minulosti účastnili veřejného kulturního života. Sdružovali se do různých spolků, či národopisných aktivit. Je možno říci, že bez tohoto nadšení místních lidí by nebylo úspěchů známého místního národopisce Joži Vochaly. „Lašské jizby“, jakási malá soukromá muzea, zde vznikly rovnou v několika místních usedlostech. Národopisný soubor „Sedlišťané“ jezdil tancovat až do Prahy.

                                                                                             

Kostel Všech Svatých v Sedlištích

   Osobně mám k Sedlištím silný citový vztah. Moje maminka pocházela ze Sedlišť. Na „Kutach“, u dědečka a babičky, v chalupě u lesa, ve stodole nebo na poli, či přímo lese, jsem jako dítě trávil každoročně téměř celé prázdniny. Do staré „Ondračkové“ kovárny jsem se chodil dívat jak se okovávají koně, koupal jsem se v „Radově“ rybníku, pořádal objevitelské výpravy do lesa a snažil se najít zlato v potoce „Zlatníku“.

 V současnosti téměř každý den projíždím Sedlištěmi a připadá mi, že se vesnice ani příliš nemění. Sedliště mají něco společného se sousedními Bruzovicemi. Snad je to tím „společným velikým prostorem, rozlohami a výhledy na nádherné Beskydy.“
 Změna se asi odehrála v lidech. Delší dobu odkaz daný jim předešlými generacemi, spočívající v bohatých národopisných tradicích, zůstal ležet nepozvednut.
 Možná že se jedná o všeobecný jev, když lidé hnáni technikou a různými všeobecnými možnostmi ani příliš netouží po poznání místních tradic a historie a tím i svých vlastních kořenů.
 V roce 2009 byla znovu otevřena stálá expozice Lašského muzea v Sedlištích. Navázala na tradici Lašského muzea a „Lašských jizeb“ v této obci. Představila téměř vše podstatné ze spolkového života v Sedlištích. Snad se Dr. Václavu Cichoňovi podařilo znovu rozžehnou jiskru v srdcích místních občanů k opětovnému zapálení k tomu, co jim kdysi bylo vlastní. Ať žijí Sedlišťané ! 

MIlan Pastrňák

Obrazek

Lašská jizba, část expozice muzea v Sedlištích. 

                               Foto:M.Pastňák v r. 2009

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář