Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika 2005

2. 2. 2009

Kronika obce Václavovice

rok 2005 

 

 Kalendář pro rok 2005 „Václavovice minulého století“

 

Obrazek  

 Obec Václavovice vydala pro rok 2005 unikátní stolní kalendář. Na 26 fotografiích jsou v něm zachyceny historické pohledy na obec, stavby z minulého století a dřevěné obytné domky. Originální  kalendář sestavili se svých fotografií a ze snímků známého místního fotografa, prví poloviny 20. století, Josefa Košťála, václavovičtí fotografové, Jaromír Drozd a Vladimír Chovanec.

 

Lékárna:

V tomto roce zahájila v obci provoz lékárna pana Bednáře. Nachází se v  přebudovaných prostorách prodejny masny v budově bývalého „Konzumu“ 

 

Obrazek

Historicky první lékárna ve Václavovicích.

                                         Foto:M.Pastrňák v r. 2005

 

Beseda o historii obce Václavovice.

Dne 19.3. 2005 se uskutečnila beseda o historii Václavovic spojená s ukázkou „Pamětních knih obce“, které byly za tímto účelem zapůjčeny ze Státního okresního archivu ve Frýdku – Místku.

 Beseda se konala v prostorách kulturní místnosti obecního úřadu za překvapivě veliké účasti občanů. Současný kronikář obce, autor knihy o její historii, „Václavovice 1302 – 2002“, Milan Pastrňák, seznámil přítomné s novými poznatky z dějin obce.

V souvislosti s přípravami některých obcí z okolí naší obce, Bruzovice, Sedliště, k oslavám 700 let jejich doložené existence v tomto roce, odvozené od roku 1305, blíže objasnil platnost v knize uvedeného letopočtu, 1302, do nějž je možné rovněž klást první zmínku o obci Václavovice.

 (Více: Zajímavosti: 1302  = 1305.)  

 

Přednáška cestovatele a spisovatele ArnoštaObrazek Vašíčka

 Dne 2. 4. 2005  se v kulturní místnosti obecního úřadu konala beseda cestovatele a spisovatele, „záhadologa“,  rodáka ze sousedního Šenova, Arnošta Vašíčka.

 Ve svých knihách se zaměřuje na dosud nevysvětlitelné skutečnosti, záhady. Za nimiž cestoval po celém světě. Svým způsobem se jedná o literaturu faktů. Známé jsou jeho knihy: Setkání s tajemnem I. a II. díl, V zajetí mágů, Tajemná minulost, Zkázy a zázraky, Bytosti od jinud, Utajený svět, Neuvěřitelné skutečnosti, Egyptské záhady. Ve známost široké veřejnost vstoupil jako autor úspěšného  televizního seriálu „Strážci duší.“       

Zajímavou přednášku, uzavřenou besedou spojenou s autogramiádou autora, navštívilo asi 30 občanů.

                                                                                                                                     

Přemístění ordinace praktického lékaře MUDr. Kusákové. 

Praktická lékařka, paní MUDr. Kusáková  přestěhoval svou ordinaci  do vlastního rodinného domku.  V bývalých prostorách ordinace, v přízemí obecní budovy tělocvičny bude zřízena provozovna České pošty.

 

Pochod okolo Václavovic: -   1.5. 2005 do Bruzovic 

Obrazek

Pohled na střed obce Bruzovice.                    Foto: A. Kwaczek

                              (Reprodukováno z knihy „Bruzovice 700 let“)

 

 Opět, podobně jako každým rokem, se 1.května, za veliké účasti občanů Václavovic,  konal „Pochod okolo Václavovic“. Tentokrát jeho trasa, v délce asi 28 km, vedla přes Kaňovice až do Bruzovic. Pochodu a rovněž cyklistické cesty se zúčastnilo více než 400 sportovců, amatérů. Většina z nich, po sportovním výkonu,  si odpoledne odpočinula v příjemném prostředí „Školního hříště“. 

 

 60. výročí osvobození naší obce. Obrazek

 

V těchto dnech vzpomeneme 60. výročí ukončení II. světové války.

Václavovice byla osvobozeny 4.5. 1945, po třetí hodině ranní vjel od Šenova  do naší obce jízdní průzkum Rudé armády, vojáci na koních, kteří zjišťovali situaci. Němci se zde již nenacházeli. Po urputném celodenním boji, který dne 3.5. 1945 probíhal v Šenově, hlavně na Skrbni, stačili ještě němečtí vojáci zapálit budovy ve václavovickém dvoře. Záře požáru, jako obrovská pochodeň, osvětlovala jejich překotný ústup.

 Osvobození Václavovic proběhlo bez boje. Lidé, kteří se celý předešlý den a noc se strachem ukrývali ve sklepích vycházeli ven a s radostí vítali, osvoboditelé, Sovětské vojáky.

 Skončilo období největší poroby a útlaku. Vzpomeňme všech, kteří padli v hrdinném boji za naši svobodu. Jména občanů z naší obce, kteří během okupace zahynuli ve věznicích a koncentračních táborech jsou na věky zapsány v srdcích jejich blízkých a připomínány na pamětní desce Pomníku padlých.

 Dne 4.5.2005 v 8,00 hodin uctil místostarosta obce, spolu s vedením a žáky místní školy, jejich památku položením květin k Pomníku padlých. 

 

Oprava silnice v ulicích Vratimovská a Obecní. 

Obrazek 

V měsíci srpnu tohoto roku byla opravena vozovka v ulici Vratimvská. Povrch silnice byl po zimě tak značně poškozen Oprava byla rozsáhlá a důkladná. Položen byl celkový nový asfaltový koberec. V důsledku opravy musela býti odkloněna doprava vedoucí po uvedených ulicích do středu obce.

Opraven byl rovněž povrch ulice Obecní, položením nového asfaltu a byly zbudovány nové chodníky pro pěší. Před tělocvičnou a u školy byly vytvořeny nová parkoviště. 

                                                                                                                             Obrazek                                                              

Dne 16.8. 2005 zemřel

pan Drahomír Kaloč.

 

Pan Drahomír Kaloč se narodil 14.5.1926 ve Václavovicích. Po ukončení studia, pracoval ve Vítkovicích, později v Nové huti v Ostravě. K jeho zálibám patřilo cestování, procestoval Evropu, také Japonsko, USA, Kubu, Egypt, Izrael a Etiopii. O svých cestách dokázal poutavě vyprávět, jak v soukromí, tak na besedách s veřejností. Několik let byl předsedou  Svazu zahradkářů ve Václavovicích, po roce 1989 předsedou místní organizace ODS. Byl jedním z hlavních iniciátorů stavby kostela ve Václavovicích. Podílel se na  založení nadace pro výstavbu kostela, později jeho výstavbu sám řídil. Životní dílo pana Drahomíra Kaloče bylo završeno stavbou kostela sv. Václava  ve Václavovicích

 

60. let činnosti divadelního souboru Slezan ve Václavovicích.

V měsíci listopadu tohoto roku se v sále hostince „Čepaník“ uskutečnilo setkání občanů naší obce s historii divadla ve Václavovicích reprezentovanou činnosti divadelního spolku „Slezan“.    

  V nádherně připraveném střihovém dokumentu pana Jaromíra Drozda byla zajímavým způsobem  zachycena činnost tohoto, v minulosti, velice úspěšného amatérského souboru.

 

Koncerty v kostele sv. Václava 

29.9.2005 se v kostele uskutečnil koncert p. Pavla Rybky a p. Petra Kabila , kteří zde zahráli na varhany a trubku. Svým vystoupením se rozhodli podpořit pořízení varhan v kostele. Dodala je firma Varfi v ceně 2 618 000,- Kč.

 9.12. 2005 koncertoval v kostela sv. Václava známý houslový virtuóz Václav Hudeček, a Prof. Petr Adamec. Vstupné bylo stanoveno na: Dospělí 130 Kč, Děti 30,- Kč.  

 

100 let budovy nové školy ve Václavovicích.Obrazek

 Před sto lety byla postavena nová škola ve Václavovicích. V historická budova školy z roku 1905 slouží k výuce dětí  z Václavovic dodnes.

Významné jubileum školy bylo připomenuto důstojnou oslavou za účasti zvaných hostů, vesměs bývalých učitelů ve václavovické škole. Dne 25. 11. 2005 se konala v sále restaurace Čepaník „Školní akademie“ pořádána ke 100. výročí budovy školy.

U této příležitosti byla rovněž vydána brožura, věnovaná historii školy. Hlavní část sepsal její bývalý dlouholetý ředitel, pan Miloslav Macháč.

 

Přemístění provozovny České pošty. 

 Na podzim roku 2006 došlo k přemístění provozovny České pošty ve Václavovicích. Pošta byla přemístěna z prvního patra obecní budovy tělocvična do přízemí. Za tímto účelem byly přestavěny prostory bývalé lékařské ordinace. Vchod do prostor pošty je nyní bezbariérový, přímo zvenčí

(Viz: Zajímavosti: Kostel sv. Václava)     

 

Bezdrátový internet v obci.

 V minulém roce ve vesnici působila firma 24 Connected, která zde instalovala bezdrátový internet. U většiny účastníků, kteří se přihlásili k připojení a zaplatili zálohy však připojení není funkční. Majitel firmy na urgence o zlepšení stavu nereaguje. Několik lidí se tak patrně nechalo „napálit“ a přes to, že se do celé věci vložil obecní úřad, patrně o peníze vložené do připojení přijdou.    

 

 V roce 2005 se narodili tito noví václavovicčtí občané:
 
 31. 3. – Kateřina Kubinová    – (Václavovice č. 251)
 22. 4. – Lukáš Janovský       – (Václavovice č. 145)
   2. 6. – Tomáš Válek           – (Václavovice č. 310)
 13. 6. – Nela Kozlová            – (Václavovice č. 120)
 15. 7. – Veronika Přibylová    – (Václavovice č. 503) 
 26. 7. – Vanessa Bergerová   – (Václavovice č. 268)
 21. 10. - Richard Navrátil        – (Václavovice č. 236)
 18. 11. – Pavel Tvardek          – (Václavovice č. 422)
   9. 12. – Viktor Matilčák        – (Václavovice č. 352)

 

Počasí v roce 2005: 

V lednu byl mráz, asi okolo - 20 st. Celsia
- Již od února začalo býti na tuto roční dobu poměrně teplo až do a teploty 
  pohybující se nad 10 st. trvaly až do dubna
Po ochlazení ke kterému došlo v měsíci květnu nastalo asi v polovině
  června teplé počasí, teplota dosahovaly asi 25 st..
- Sotvaže začaly dětem prázdniny, počasí se pokazilo a celé školní volno jim
  propršelo.
- V září nastalo oteplení a poměrné teplo bylo až do listopadu.
- V prosinci napadlo nezvykle veliké množství sněhu, až 50 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář