Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika 2006

2. 2. 2009

Kronika obce Václavovice

rok 2006

Otevření restaurace „Yako trans“ .  

 Pan Blažek, bývalý autodopravce, postavil nedaleko (asi 50 m) hostince „Ćepaník“. Novou, malou restauraci. Dobře v ní vaří a díky klimatizaci je v ní vždy příjemně a čisté, nezakouřené prostředí.

Obrazek

Foto hospůdky „Yako trans“                         Foto:M.Pastrňák vr. 2006
 
Výstava obrazů pana Bohuslava Stacha.
 
 Dne 18.3. 2006, v 16,00 hodin se uskutečnila v kulturní místnosti obecního úřadu vernisáž výstavy obrazů malíře,.pana Bohuslava Stacha proběhla za velké účasti václavovických občanů, sousedů a malířových přátel. Otevřena byla do 26.3.2006 (Více: Osobnosti: Bohuslav Stach)  

Oprava šenovských mostů, odklon dopravy přes Václavovice. 

Od 20. března do 1. července 2006 byla prováděna oprava mostů v Šenově. Opravovány byly dva mosty z ze tří, nad dálnicí do Havířova, a nad řekou Lucinou. Přejezd po nich byl zcela uzavřen, důsledkem této uzávěry byl odklon veškeré dopravy. Ze Šenova se dalo dojet do Václavovic objížďkou přes Bartovice, přes železniční trať, (závory na „Volensví“ byly často spuštěné i několik desítek minut). Touto trasou byla vedena také autobusová doprava. Autobusové spoje z Frýdku – Místku do Havířova a z zpět vedly také středem naší obce. Oprava mostů však byla dokončena v termínu. 

 

 

 

Zprovoznění travnatého fotbalového hříště.
 

Obrazek

 V podzimní sezóně fotbalolového oddílu TJ Sokol Václavovice se všem přívržencům kopané ve Václavovicích splnil jejich sen – travnaté hříště. Realizaci snu však předcházela usilovná snaha fotbalových nadšenců v obci.  V roce 2004 byla uspořádána veřejná sbírka občanů na vysázení travnatého porostu na hříště. Na jaře roku 2005 byla brigádnicky, členy fotbalového oddílu, provedena příprava pro položení trávníku. Staveniště pak bylo předáno firmě „Zelený pažit“ ze Žabně, která provedla shrnutí nepotřebné škváry, byly vykopány drenážní rýhy, navezena hrubá struska a kamenivo.  V létě byl navezen vegetační substrát a do něj zaseta tráva a plocha uválcována. Musela býti namontována čerpací stanice pro závlahový systém. Náklady na vybudování travnatého hříště činí celkem 1 894 314,- Kč. (Dle správy výboru TJ Sokol Václavovice)   V pořadí již po dvacáté se dne 1.5.2006 konal „Pochod kolem Václavovic“ a „Cyklojízda Slezská brána“ Tentokrát se šlo do Rakovce a Řepišť, tarasy byly stanoveny na 7 a 16 km, cyklisté absolvovali trasu 20 a 50 km dlouhou. 1.5. však bylo po celý den deštivo, což ovlivnilo účast na pochodu.

Volby do Poslanecké sněmovny ČR

Ve dnech 3. až 4. 6. proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Ve Václavovicích, podobně jako v celém Moravskoslezském kraji a také Frýdecké okrese dostala nejvíce hlasů Sociální demokracie. Republikově však zvítězila ODS a získala 86 křesel v Parlamentu, druhá ČSSD pouze 79 křesel .

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR ve Václavovicích: 

ČSSD…...…….. …………377 hlasů…..……. 38,70 %

ODS………….……………236 hlasů………….24,22 %

KSČM……………………..163 hlasů….……...16,73 %

KDU – ČSL ………………..99 hlasů….………10,16 %

Strana zelených…………...37 hlasů……………3,79 %

Nezávislí……………………15 hlasů………. ….1,54 %

SNK Evropští demokraté:…..13 hlasů………….1,33 %

Nezávislí demokraté………..10 hlasů…..………1,02 %

Ostatním šesti stranám dalo hlasy dalších 17 voličů a jejich jednotlivé preference nepřekročily 1 %.

 

Srnčí hody, - filmový dokument

Tak, jako každým rokem, byly také letos v červnu pořádány Mysliveckým sdružením ve Václavivicích v širokém okolí známé „Srnčí hody“, lidovou veselici spojenou s ochutnávkou specialit připravených ze zvěřiny. Tentokrát se „Srnčí hody“ staly předmětem natáčení České televize Ostrava. Za dramaturgie Jaromíra Šlosara byl o nich natočen zajímavý dokument, zahrnující jak jejich přípravu, tak vlastní veselici.   

Obrazek

Myslivecká chata ve Václavovicích

 

Oprava okresní silnice - od „Garnola až na Lapačku“.

 V červnu tohoto roku proběhal rovněž oprava silnice na Frýdecké ulici v úseku od křižovatky na „Garnolově kopci až do Šenova nad Lapačku. Cesta byla po vydatné zimě velmi poškozená. V úseku u lesa, u „Slívy u Jamy“ byla téměř nesjízdná. Mohutnými stroji byl odstraněn povrch silnice a rozdrcen a nanesen nová nový. Kvalitní oprava silnice proběhla poměrně rychle a navíc v době, kdy byly uzavřeny mosty v Šenově, proto nedošlo k větším problémům s dopravou.     

 Volby do obecního zastupitelstva:

 Ve dnech 20. 10. a 21.10.2006 se konaly volby do zastupitelstva obce. Z celkového počtu 1289 voličů v obci se voleb zúčastnilo pouze 868 voličů což představuje pouze 67,33 % účast, které vypovídá o snížení zájmu občanů o veřejné dění v obci. 

Ve volbách zvítězila Občanská demokratická strana, před KSČM, KDU-ČSL, ČSSD a SNK pro výstavbu víceúčelového domu pro seniory.

 Na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 31.10. 2006 byla zvolena starostkou obce paní Ing. Magda Pustková.

V následující období bude obec spravovat zastupitelstvo Obce Václavovice ve složení:

Rada Obecního Úřadu Obce Václavovice:

Ing. Magda Pustková           - ODS              – uvolněný starosta,

Pavel Tvardek                     – KDU – ČSL   – neuvolněný místostarosta,

Dr.RNDr. Miroslav Dubec    - ODS,

Ing. Miroslav Telnar             - ODS,

Marcela Tomanová              – KDU – ČSL,

 

Členové Zastupitelstva Obce Václavovice::

Augustovič Jiří                     - SNK

Lenka Pastrňáková              - SNK

Mgr. Ivana Bertová               - KSČM,

Jan Kuchař                          - KSČM

Karla Kuchařová                   - KSČM

Josef Habernal                     - ČSSD,

Stanislav Sochorek              - ČSSD,

Marta Kolegová                    - KDU – ČSL,

Ing. Milan Pustka                 - ODS,  

Daniel Toman                       - ODS,  

  

Výstavba nových rodinných domů v obci: 

 V roce 2006 probíhala i nadále intenzivní výstavba rodinných domků v obci. Díky poloze Václavovic a dopravní dostupnosti do blízkých měst a průmyslových center, čím dál tím více ustupuje její bývalý „kovozemědělecký“ charakter a stává se z ryze vesnicí příměstskou.

Obrazek

                                   Výstavba nových domků pod hostincem „Cepaník“.  

                                                                      

 Překotná výstavba zachvátila celý katastr naší obce, nové rodinné domky jsou stavěny mezi starší výstavbou, jak v centru vesnice, tak „U dvora“ , ale také „Na Sovinci“ a jinde. Nejvíce je soustředěna do dvou lokalit tvořící samostatné kolonie. První z nich je pod hostincem „Čepaníkem“, kde je rozestavěno 7 domů. Další, mnohem větší lokalita se nachází u Václavovické ulice, poblíž šenovské hranice, počínaje ulicí „Pod křížkem“. Vzniká tam zcela nová čtvrť, jakoby „satelitní městečko“ více než dvaceti nových domů.    Nové rodinné domky se staví velice rychlým tempem, jejich stále narůstající počet, často soustředěných velice blízko sebe. Vzhled vesnice se zcela mění.  

Obrazek

                             Výstavba rodinných domků u Václavovické ulice.      

                                                        Foto: M. Pastrňák v r. 2006

 

Obrazek

 

                                Budoucí místo hromadné výstavby domků u „Olšiny“

                                                                                 Foto: M. Pastrňák v r. 2006.

  

 Zástavbový plán obce.  

 Na veřejném zasedání obecního úřadu konaném dne 16.10.2006 byli občané seznámení se zástavbovým plánem obce. Pro další desetiletí je uvažováno opravdu se širokou výstavbou rodinných domků, do územního plánu je zahrnuto asi 340 stavebních parcel, s tím že jejich počet může být ještě větší. Zájem stavebníků o postavení domů ve Václavovicích je však mnohem větší. Při přípravě muselo být dbáno na to, aby nedošlo k úplné zástavbě celého katastru. V plánu není rovněž zapomenuto na ekologii a životní prostředí. Lesní porosty mají být propojeny zalesněnými koridory pro průchod zvěře.

 V návaznosti na výstavbu a souvisejícím nárůstem počtu obyvatel ve vesnici bylo navrhnuto celkové urbanistické řešení centra obce. Navrženo je rozšíření školy o další pavilóny. V první fázi se jedná o rozšíření školní družiny.
 Budova družiny na „Malém hříšti“ má být již v příštím roce rozšířena přístavbou se zajímavě řešeným pódiem k ní přiléhajícím.
 V návrhu je také uvažováno s přestavbou sídla obecního úřadu, který má být přemístěn do prostor, v níž se již v minulosti nacházel, do „Staré školy“.    V přízemí jsou situovány vlastní kanceláře obecního úřadu. V patře je navržena jedna větší místnost, ta která se zde nachází i dnes, bude ovšem modernizována a upravena, tak aby byla využita k různým společenským akcím. Divadelními představeními počínaje, přes různé přednášky, výstavy a schůzemi a oslavami jubileí konče. U kuchyně je zde navržena místnost pro menší občerstvení. 
 Stávající prostory obecního úřadu mají být využity pro umístění kanceláří drobných provozoven a pro klubovny zájmových spolků.
 Velice zajímavý se jeví návrh projektu samotného centra obce. Předpokládá se vytvoření klidové zóny v prostoru pod obecním úřadem a školou, smerem k potoku, jakéhosi zvláštního náměstí za potokem přecházejícího ke sportovnímu areálu u koupaliště. To je koncipováno, jako přírodní, k jeho zbudování bude samozřejmě využito stávající koupaliště. Ve stráni nad ním jsou pak navrženy, částečně do terénu zapuštěné různé sportovní a kulturní objekty.
 Návrh urbanistického řečení, který vytvořila paní Ing. Liskovičová je skutečně zajímavý. Věřme, že se jej také podaří realizovat.

 

Jubileum paní Borové – 100 let.

  Dne 14.11.2006 oslavila paní Kristina Borová významné a neobvyklé jubileum, 100 let !Za všechny občany Václavovic jí popřála pevné zdraví do dalších let paní starostka Ing. Magda Pustková.

Obrazek

Na fotografii okolo paní Borové, místostarosta obce pan Pavel Tvardek, předsedkyně školské a kulturní komise, Mgr.Ivana Bertová a starostka Václavovic Ing. Magda Pustková.                                                 Foto:: J.Drozd v r. 2006      

 

Oprava hřbitova a smuteční obřadní síně.

 Oprava Proběhla v měsících srpnu a září. Obřadní síň byla opatřena novou barvou fasády, okolo budovy byla položena zámková dlažba. Společně s nově, vkusně provedeným vyústěním vodovodu (pumpy). Celkově tak došlo ke značnému vylepšení vzhledu hřbitova.  
   

Obrazek

Smuteční obřadní síň na hřbitově ve Václavovcích.
         (Nová brva fasády, nová zámková dlažba)        Foto: M. Pastrňák v r. 2006

 

 

Koncerty v kostele sv. Václava:

Prostory Václavovického kostela, které jsou vhodné rovněž pro pořádání kocertních představení byly využity také v tomto roce.  

28.1. 2006 – Koncert pro trubku a varhany:

Účinkovali: Roman Buchal – trubka,

                Petr Kabil – trubka,

                Pavel Rybka – varhany,

 

 3.12. 2006 – Martina Kociánová

                     Operní pěvkyně – mezosopranistka.

 

Děti narozené v roce 2006

Tereza Hrabcová …………..23. 1……………č.p. 305
Jan Krüger ………………. ..15. 2……………č.p. 504
Jiří Vaněk…………………...22. 3….………..č.p. 400
Helena Drozdová………….. .8. 4…………. ..č.p. 308
Sofie Bradáčová……………21. 4…………....č.p. 267
Amálie Jasioková……….. ..23. 5…………....č.p. 274
Kryštof Telecký…………… ..2. 6…………....č.p. 275
Ondřej Borový………………. 5. 6..…….…….č.p. 233
Tereza Šolongová…………..12. 6….….….....č.p. 252
Jaroslav Drozd…………….. ..4. 7…….…….. č.p. 484
Michal Marinov………… .....11. 7… ………...č.p. 185
Ondřej Slíž………………. …14. 7……....…...č.p. 417
Šimon Hořínek…………….. 14. 8………...….č.p. 407
Tomáš Sasin……………… .24. 8…… .. … ..č.p. 201
Jiří Horský…………………. .31. 8..…….……č.p. 162
František Giergiel………... ..31. 8……… …...č.p.  40
Ondřej Špaňhel……………....4. 9…....…. .... č.p. 495
Denisa Duráková…………. ...7. 9………….…č.p. 154
Alexandr Sibinský…………..11. 9....…….…. č.p. 520
Vít Grobař…………………. ...8.11….……. … č.p. 437
Daniel Revenda…………..... 28.11. ..……….. č.p. 490
Aneta Belasová……………....2.12…....…….. č.p. 485
Barbora Murasová……….... .12.12….……… .č.p. 146
Štěpán Kubina……………... 18.12…..…....… č.p.105
 
 
 
 
Počasí v roce 2006.
 
Leden, únor – veliké mrazy až – 25 st.
Březen - duben ještě sníh,
Květen - deštivý,
Červen - od v půle měsíce vysoké teploty, přetrvávající do července až 35 st.
                až do 30. 7.
Srpen -   Začátkem srpna ochlazení, déšť do konce měsíce. Od záříslunečné  
Září -      Slunečné počasí, denní teploty až 24 st.  
Říjen, listopad, prosinec -  Nezvykle teplé dny přetrvávaly až do Vánoc,
               teploty se pohybovaly okolo + 4 st.,
               Příroda byla z tohoto  počasí tak zmatená, že rozkvetly některé
               zahradní květny.
 Milan Pastrňák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochod okolo Václavovic: 1.5. 2006. 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář