Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika 2007

5. 2. 2009

 

Kronika obce Václavovice

rok 2007 

Události ve Václavovicích, v roce 2007: 

Nový rok 2007 začal neobvykle teplým počasím teploměr ukazoval 16 st. nad nulou.Nezvyklé teplé počasí sebou přineslo, mimo to, že lidé ušetřili za otop, množství respiračních onemocnění.

Začlenění obce do obvodu velké Ostravy !

Počínaje 1.1.2007 byla naše obec začleněna do území Ostravy. Všechny úřední záležitosti, přesahující kompetenci obce, se nyní již musí vyřizovat na úřadech v Ostravě. Václavovice spádově přísluší k Ostravsku. Dokonce již v 15. století náležely k polskoostravskému panství pánů z Tvorkova. V ostravských dolech a fabrikách pracovala již od 19. století většina chlapů z Václavovic. Také nyní je většina obyvatel vesnice zaměstnána v Ostravě. Do Ostravy se vždy jezdilo nakupovat, vždy bylo a také je, lepší spojení do Ostravy, než do Frýdku. S Ostravou jsou Václavovice „páteřně“ spojeny městkou autobusovou dopravou. Václavovičáci byli vždy více Ostraváky, než Frýdečáky.

 

Výměna Občanských průkazů.
V souvislosti se zařazením obce Václavovice do okresu Ostrava byli všichni občané naší obce povinni si vyměnit do 31.3. 2007 své občanské průkazy, na nichž je uveden ještě bývalý okres Frýdek – Místek za nové, s uvedeným okresem Ostrava. Ve dnech 11. 1. a 12.1. 2007 byly na obecním úřadě zhotovovány profesionálním fotografem nové fotografie pro občanské průkazy.
 Obrazek

26.1. 2007 – „Komedie pro tři dioptrie“

Divadelní soubor „Propadlo“ vedený PhDr. Stanislavem Kolářem nastudoval nový divadelní kus. Premiéra divadelní hry „Komedie pro tři dioptrie“se konala 26.1.2007 v sále hostince „Čepaník“. Narozdíl od předešlých představení, „Fialového Plašana“, či dalších, jiných her, tentokrát s velice hlubokou myšlenkou. Prezentovala tři pohledy rozdílnou optikou, tři filozofické názory na stejný, všeobecně známý, ovšem závažný problém lidského bytí. Soužití lidí různých generací a rozdílných názorů. Soubor hru, kterou je snad možné nazvat komedii, zvládl. Mnoho filosofických otázek ve hře nastíněných však diváka doslova „zasypalo“.

 Můj osobní názor, patrně ne jen pouze můj: „Příliš těžká hra v lehkém kabátě“.

 

Požár domku pana Bergra na Sovinci. 

Na „Sovici, U kříže“ zaObrazekse „zakokrhal červený kohout“.
V roce 2004 hořelo u Ožanů a není tomu dávno, co hořelo domě přes cestu, u manželů Sembolových, kdy požár vznikl od televizního přijímače a jen duchapřítomnosti jejich synka se požár za pomocí místních hasičů podařilo uhasit.
 Tentokrát hořel dům manželů Bergerových. Stalo se tak dne 21.3.2007 cca v 16,30 hodin. Pan Berger, který umně opravuje automobily si právě dával pauzu a s manželkou si pochutnával na kávě.
Až kolemjedoucími sousedy byli upozorněni, že jim hoří střecha nad hlavou. Požár hasilo několik hasičských sborů. Díky velikému úsilí hasičů, přes veliké nebezpečí, kterému byli vystaveni se   podařilo požár uhasit a    zachránit obytné prostory, které byly téměř nedotčeny. Střecha domu a dílna vzala za své.                            

Požár domku manželů Bergrových   Foto: B.T.Pastrňák

 

Požár lesa na Sovinci u „Lunčisek“.

 Sovinec“ je asi začarovaný. Dne 17.4. 2007 v cca 16.30 hod počal z lesa za touto místní části obce vycházet hustý dým. O tom že v lese hoří nasvědčoval také rychlý pohyb pracovníků v lese zaměstnaných, kteří střídavě pobíhali směrem k hlavní silnici a do lesa. Snažili se tak k místu navádět hasičské vozy, které se zde začaly se zapnutými sirénami sjíždět.
 Požár to byl zvláštní, hořelo ve vykáceném lese. Hořelo jehličí napadané na zemi – „četyně“. Chytlo se při pálení osekaných větví lesními dělníky. Oheň se vlastně neviditelně rozšiřoval pod povrchem a vždy v některém místě nečekaně propukl. Hasiči museli hasit celý veliký prostor po vykáceném lese. Měli problém se na místo dostat s cisternami. Naštěstí hořelo nedaleko potoka Datyňky, k němuž přistavili hasičské vozy. Vodu čerpali přímo z potoka a hadicemi ji přesunovali na místo požáru. Oheň se podařilo lokalizovat a uhasit aniž napáchal větší škody.

 

Obrazek 

Požár v lese u „U Lunčisek“.                     Foto: M.Pastrňák

 

Memoriál Jana Fraňce.

Obrazek

Záběr ze soutěže hasičů.                    Foto: M.Pastrňák

 Na hasičském cvičišti u hospůdky „Yako trans“ pořádal dne 22. 4. 2007 Sbor dobrovolných hasičů ve Václavovicích soutěž hasičských družstev. Memoriál pojmenovaný po dlouholetém starostovi naši obce, panu Janu Franěcovi.

 Pochod okolo Václavovic . Obrazek

 
Podobně jako v minulých létech, také tento rok pořádal 1.5.2007 Klub českých turistů tradiční pochod okolo Václavovic. Přestože bylo poměrně chladné počasí pochodu se opět zúčastnilo veliké množství „nadšenců“ – pěších turistů. Šlo se po třech okruzích. Nejkratší byl dlouhý 5 km, další, (vyznačený na mapě) měl délku 9 km, nejdelší pak 20 km a vedl až do Bludovic. Rovněž cyklisté absolvovali cca 50 km.
Tentokrát byl pochod zpříjemněn zastávkou v Šenově na Lapačce. V tamním sportovním areálu, pod mateřskou školou bylo možné si na chvíli oddychnout při střelbě z luku, či kuželkách. Zdatnější si mohli „čutnout fotbálek.“  
Pochod se zase vydařil.

 

 

Léto 2007

Letní období v tomto roce bylo skutečně horké. Teploty již v červnu a dále v červenci a srpnu stabilně převyšovaly 30 stupňů. Velmi teplé počasí a hlavně dlouhodobé sucho bylo příčinou všeobecného snížení úrody obilí a dalších zemědělských produktů. 
 Ve Václavovicích se zemědělství, pěstování obilí a brambor věnuje stále menší počet lidí. Důvodem je snadná dostupnost poměrně laciných potravin ve velkoobchodech, které svou cenou konkurují nákladům na vlastní vypěstování těchto produktů. Mnohá pole byly zatravněna a mnohé zahrady, ještě donedávna s řádky brambor, se změnily v okrasné zahrádky. Záhradkáři se ponejvíce začali specializovat na pěstování zeleniny a ovoce.

 

Obrazek

Studánka v lese na „Kobylunce“.

 Pan V. Stanošek, bydlící v Kaňovicích u hranice obce Václavovice vyčistil a pěkně upravil studánku a pramen v lese zvaném „Kobylunka“.
Na vlastní náklady zde postavil posezení a studánku vyložil kameny.
K této studánce, ve václavovickém lese chodili pro vodu, dokud neměli vykopanou vlastní studnu, jeho předci, z Řehového gruntu v Kaňovicích.
 Vlastní pramen a jeho okolí je opravdu velice pěkně upraveno. Opravdu stojí za to na nedělní procházce přidat pár kroků a zajít se ke studánce podívat a posedět. 
 

 

 

Výstavba chodníku pro pěší. 

Na podzim byla zahájena výstavba chodníku pro pěší okolo cesty v kopci zvaném „Garnol“. Chodník je zajímavě řešen, v jednom úseku, nad Slívou Fr. se odkloňuje od vlastní silnice a vede o kousek dále. Položen ze zámkové dlažby a pěkně navazuje na vjezdy k přilehlým stavením. Stavbu chodníku prováděla fy. IPS a koncem listopadu byla již byl chodník vedoucí od potoka k hlavní silnici Šenov – Frýdek v délce cca. 500 metrů již celý položen. Výstavba chodníku přispěla velikou měrou k zlepšení infrastruktury obce. Usnadnila cestu chodcům a samozřejmě také řidičům, kteří je v tomto úseku museli často dosti nebezpečně objíždět.
 Obrazek

 

Koncert v kostele sv. Václava 

Dne 28.12.2007 vystoupil v kostele  sv. Václava folklórní soubor „Valašský vojvoda z Kozlovic“.
V našem regiónu patří tento soubor k absolutní špičce. Čítá několik desítek,   vesměs mladých členů, jejichž vystoupení však snese přísná profesionální měřítka. Představili se pásmem vánočních koled a ukázek lidových obyčejů z Valašska. V doprovodu cimbálové muziky zazněly známé vánoční písně, které kostel a duše návštěvníků naplnilykrásnou sváteční atmosférou.

 

Noví občané narození ve Václavovicích v roce 2007.

 

 Julie Vašíčková           29. 3.          č.p.  45 
 Tomáš Vítek               18. 4.          č.p. 365
 Jakub Vančura            28. 5.          č.p. 465
 Kristýna Plevsová        12. 6.          č.p. 220
 Lukáš Slíva                 23. 7.          č.p.   36
 Tomáš Puzder            23. 7.           č.p.  14    
 Vendula Šoltysová        2. 8.           č.p. 226  
 Denis Kamba              11. 8.           č.p. 468
 Marek Jirásek             25. 8.           č.p. 143
 Jakub Kuzmiak           19. 9.           č.p. 482
 Jan Kuzmiak               19. 9.           č.p. 482
 Jan Karas                   11. 10.         č.p. 235
 Jakub Mülller              10. 12.          č.p. 501
 Daniel Hylan               13. 12.         

 

Počasí v roce 2007:

Nádherné počasí již od května prakticky začalo léto. Vysoké teploty, které často překračovaly 35 0C trvaly až do konce září. Veliká sucha přetrvala prakticky až do začátku října. V polovině října náhle teploty poklesly až téměř nule. Koncem měsíce listopadu napadlsníh. 
O Vánocích se jako obvykle oteplilo, avšak poprašek sněhu vydržel. Silvestr byl však již bez sněhové pokrývky.  
Milan Pastrňák

 

 

 

 

 

 

 
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář