Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika 2008

6. 2. 2009

 

Kronika obce Václavovice

rok 2008

  

 Počátkem prosince již opět byly průměrné denní teploty okolo 6 stupňů. Potom začalo trochu mrznout a až před Vánoci napadl poprašek sněhu. Koncem roku již byl pořádný mráz. O Silvestrovské noci dokonce – 16 o C.

 

Přestavba budovy školní družiny a dětského hříště.

 V měsíci únoru 2008 bylo započato s výstavbou přístavby budovy školní družiny na školním hříšti. Stávající budova bude rozšířena o další na ni napojenou, půdorysně do tvaru „L“, u ní se vystaví podium. Budova na hříšti bude skutečně zajímavá, upravována má býti také vlastní, dosud asfaltová plocha hříště. Celkové náklady na postavení nové budovy družiny a rekonstrukci stávající budovy a hříště nemá přesáhnout 6,7 miliónů korun. 

Kronika obce a žádost o umožnění vytvoření galerie

Dne 11.2. jsem se, dle předběžné telefonické dohody dostavil na Obecní úřad ve Václavovicích a předložil jsem paní starostce Ing. Magdě Pustkové a místostarostovi Pavlu Tvardkovi k nahlédnutí vytištěnou kroniku obce Václavovice.

 Vedení kroniky jsem převzal v roce 2003, tehdy jsem ji musel dopsat zpětně, od roku 2000 jelikož bývalý pověřený kronikář obce do ni nenapsal ani řádku. Na začátku roku 2005 jsem do pamětní knihy ručně psanou kroniku představil občanům na besedě o historii obce, při níž byly vytaveny k nahlédnutí také pamětní knihy obce z dřívějších období. Od roku 2005, vedu kroniku v souladu se zákonem, v elektronické podobě. Nutno však říci, že kroniku vedu za absence jakékoli smlouvy s obcí. Od poloviny roku 2007 jsem kroniku obce Václavovice začal zveřejňovat na svých soukromých www stránkách. 

 Na uvedeném „sezení“ s paní starostkou a místostarostou jsem také znovu požádal o pomoc s vytvořením „galerie“ ve Václavovicích. Naše obec se může chlubit množstvím výtvarných umělců, kteří se zde narodili, či ve Václavovicích žijí a pracují. Galerie místních malířů a fotografů by jistě úspěšně nahradila muzeum obce, stala by se unikátním projektem specifickým a realizovatelným pouze pro obec Václavovice. Zřízení galerie jsem navrhl na již zmiňované besedě o kronikách již v roce 2005. Můj návrh, tehdy značně překvapivý, byl zamítnut s odůvodněním, potřeby nákladů a podobně. V roce 2008 jsem návrh „novelizoval“. Požádal jsem pouze o poskytnutí obecních prostor pro vytvoření menší galerie, kterou bych vedl bez jakýchkoli finančníci požadavků. Galerie by byla tématicky zaměřena na „václavovické“ umělce, hlavně na zdejší malíře. Na stálou expozici by navazovala jednou, nebo dvakrát do roka pořádaná „veliká výstava“ v obecní kulturní a schůzovní místnosti. Žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že mnou požadované prostory jsou již obsazeny. V jedné z uvažovaných místností s prosklenou výlohou,v budově tělocvičny, se nachází obecní archív. V další, v přízemí „Staré školy“ se budou jednou do týdne scházet mladé maminky s dětmi. Nabídnuta mi byla místnost mezi velkou kulturní místností a kuchyní v obecní budově staré školy. Místnost je však jaksi „zastrčená“, nachází se v ní také sklad věcí pro úklid a hlavně, je průchozí. Uzavření místnosti by způsobilo komplikace s přepravou jídel z kuchyně do veliké místnosti při v ní pořádaných soukromých oslavách místních občanů, kterým je často tato místnost obecním úřadem pronajímána. Dále bylo řečeno, že je plánována celková přestavba objektu „staré školy“ a v této souvislosti mi navrženo, že ona galerie by v ní mohla být umístěna ve „foaye“,Občané Václavovic si tudíž budou muset na galerii místních výtavarných umělců ještě jistý čas počkat. 

Kroniku obce Václavovice povedu i nadále, soukromně, neoficiálně, bez pověření obce, na vlastních internetových stránkách.         

Nutno připomenout, že první zápis do "Pamětní knihy obce Václavovice" byl učiněn přesně před 110 lety !

 

Velikonoce 2008
  
V letošním roce byly velkonoční svátky překvapivě brzy. Velikonoční pondělí připadlo na 24. března. Mnohem větší překvapení přichystalo počasí. Na Velký pátek napadl sníh a ještě v pondělí dosahovala sněhová pokrývka tloušťky 15 cm.       

  

Svěcení praporu

Sboru dobrovolných hasičů ve Václavovicích.

 

 Dne 13.4.2008 byl ve václavovickém kostele sv. Václava páterem Okapalem slavnostně vysvěcen prapor Sboru Dobrovolných hasičů ve Václavovicích. U této příležitosti bylo rovněž vysvěceno vozidlo Wolzwagen Transporter, sborem zakoupené. Prapor byl znovu ušit 105 let po založení Sboru dobrovolných hasičů ve Václavovicích.

Obrazek

 

 

Obrazek

 

Pochod okolo Václavovic 

Obrazek

                                                             Mapa pochodu k Žermanické přehradě. 

Klub českých turistů v tomto roce opět pořádal „Pochod okolo Václavovic „. Nutno však říci, že již dávno se nejedná o doslova pochod okolo obce Václavovice. Trasa pochodu tentokrát vedla až na hráz Žermanické přehrady. Celková dálka činila 18 kilometrů, jedená se tudíž opravdu o sportovní výkon nikoli o pěknou májovou procházku. Nutno však říci, že pro rodiče s dětmi a seniora byla připravena trasa o dílce cca 5 km, malý okruh, který je vyznačen křižováním na mapě. V roce 2008 se pochodu, včetně cyklistické akce účastnilo 448 lidí. Start a cíl byl tento rok, z důvodu probíhající rekonstrukce budovy družiny a školního hříště, tradičního místa startů a cílů pochodů, přesunut na nádvoří obecního úřadu.  

 

Dětské centrum „Sluníčko“.

Počínaje měsícem červnem matky s malými dětmi mají možnost scházet v nově vybudovaném centru. Místnosti v přízemí „staré školy“, která se uvolnila po pronajatém obchodu s potravinami. Do další nápadité činnosti jim přejeme mnoho úspěchů.

 

Výstavba nových rodinných domů v obci.

V létě tohoto roku jsem opět prošel Václavovice a nafotil nově vystavěné rodinné domy v obci. Staví se snad všude, po celém katastru.

 Během jednoho roku vyrostlo až neskutečně rychle sedm domů na poli mezi hřbitovem a bývalým dvorem.

 

Obrazek

Pohled na nově vystavěné domy u hřbitova,

v pozadí s budovou bývalého dvora.

Obrazek

                                        Pohled na nové domy za „cementárnou“u šenovské hranice. 

    Za „Cemetárnou“, nad bývalým areálem JZD vyrostlo celé „satelitní městečko“ nových domů, které je tak veliké, že je celé nedokáže ani pojmout objektiv fotoaparátu. Zatím na mne tato „sídliště“ působí jakýmsi prázdným a neosobním dojmem.

Obrazek

Mezi těmi všemi domy, bungalovy a vilami lze také najít architektonicky zajímavě řešený dům, ten na snímku   je postaven v řadě domků pod „Čepaníkem“.

 

Slavnostní otevření opravené budovy školní družiny  a dětského hříště. 

Koncert folkové skupiny „Čechomor“.        

Dne 14.9.2008 byla slavnostně otevřena přestavěná budova školní družiny a zdokonalené dětské hříště. Postavena byly tři prolézačky různých typů, altánek a víceúčelové hříšťátko na malý basket, tenis a volejbal, neb nohejbal. Pěkně byla rekonstruovaná budova školní družiny. Nyní je v půdorysném tvaru „L“ a uvnitř postaveno stabilní nízké podium. Celý objekt byl oplocen a doplněn novými lavičkami. Rekonstrukce byla zdařilá a vzniklo opravdu hezké místo určené k hrám a zábavě dětí.

 

Obrazek

    Přístavba opravené budovy školní družiny

Obrazek

Prolézačky pro děti.

Obrazek

Skupina „Čehomor“, která vystoupila při otevření dětského hříště.

 

U příležitosti slavnostního otevření družiny dětského hříště zde vystoupila známá folková skupina Čechomor. Její vystoupení sledovalo, i přes značnou nepřízeň počasí, několik stovek diváků. Vstupné činilo 100 Kč.

 

 

Volby do krajských zastupitelstev. a volby do Senátu České republiky.  

Ve dnech 17.10. až 18. 10. 2008 se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev a do Senátu České republiky. Podobně jako u všech voleb uskutečněných v posledních létech byla volení místnost umístěna v základní škole.

Ve Václavovicích se volilo do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. V kraji v těchto volbách výrazně zvítězila Česká strana sociálně demokratická se ziskem 42,63 % hlasů, druhá byla Občanská demokratická strana, která získala 24,90 % hlasů a následovala KSČM s 15,92 %, před KDU – ČSL s 7,10 %, Stranou Zelených 2,14 % a Dělnickou stranou s 1,00 % , ostatní strany získaly jen zlomky procenta. Dlouholetého hejtmana Moravskoslezského kraje, Evžena Tošenovského z ODS vystřídal Miroslav Palas za ČSSD. 

V senátních volbách obvodu Frýdecko – Místecka zvítězila Eva Richterová.   

 

 

Počasí v roce 2008

Leden, únor – poměrně teplo, s teplotami okolo nuly,

 

Na začátku března značné oteplení, teplota asi 14 st.

Pěkné počasí vytrvalo až do konce měsíce června. Začátek prázdnin, zastihly opět přeháňky. Následovala veliká horka až 35 stupňů ve stínu avšak doprovázená poměrně častými bouřkami. 

Podobné počasí pokračovalo i v měsíci srpnu.   

Na začátku měsíce září klesly teploty až pod 15 st. Celsia. V druhé polovině měsíce se však vyčasilo, svítilo sluníčko a byly poměrně vysoké teploty.

Sníh napadl až konce listopadu, Nevydržel však dlouho. Na samém konci měsíce bylo značně větrno. Vítr o vysoké rychlosti lámal stromy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář