Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika 2011

Události, které se staly ve Václavovicích v roce 2011
 
Sčítaní lidí, domů a bytů.
Dne 26. března 2011 se uskutečnilo, opět po desíti létech, sčítání lidu. V úředním dotazníku odpovídali občané na širokou škálu otázek týkajících se jednak vlastní osoby a rodiny dotazovaného, ale také dojíždění do zaměstnání, bydlení a vybavení domácností, vytápění. Celkové předběžné, souhrnné. výsledky sčítání lidu mají být známy na podzim roku 2011. Konkrétní, na každou obec budou známy ve třetím čtvrtletí roku 2012.
 
Žehnání kříže u ulice „Václavovické“.

Na Velký pátek, dne 22. dubna 2011, bylo žehnáno kříži stojícímu u Václavovické ulice, na rozcestí s ulicí Pod křížem. Opraven byl vlastní kříž, plechový obraznovy-kriz.jpg Krista na něm umístěný byl nahrazen sochou. Upraveno bylo také okolí kříže.  Kříž u této cesty do Václavovic stojí již téměř 200 let. Časem byl celkově zchátralý a vyžadoval renovaci.

 Opravu kříže iniciovala Ing. Eliška Pastrňáková. S Ing. Chromcovou dohodla a uhradila vypracování projektu úpravy okolí kříže. Vybrala sochaře, MgA. Patrika Križoveského, který zhotovil sochu Krista. Náklady na vytvoření sochy a vztyčení kříže byly hrazeny s finančních prostředků získaných sbírkou občanů a z příspěvku obce Václavovice. Vlastní realizační práce spojené se vztyčením kříže a provedením úpravy jeho okolí vedl pan Pavel Tvardek. Litinovou lavičku umístěnouu kříže, daroval Roman Šebesta.   Poděkovat je však nutno všem, kteří se podíleli na renovaci kříže a uvedení tohoto místa do současné důstojné podoby.                                                                

zehnani-krize-a.jpg 

Žehnání kříže P.Okapalem dne 22.4.2011.   Foto: E.Pastrňáková vr.2011

 
Velikonoční dílna.
 Stalo se dobrým zvykem, že před Velikonoci, se budově školní družiny koná „Velikonoční dílna“. Prodej ručně vyrobených výrobků tématicky zaměřených ke svátku Velikonoc. Rovněž v tomto roce bylo opravdu z čeho vybírat.

velikonocni-dilna.jpg

 

Pochod okolo Václavovicmarencak.jpg
 1. května 2011 se opět konal pochod okolo Václavovic a Cyklojízda Slezskou bránou, pořádaný Klubem českých turistů Horní Datyně.
V letos byla akce věnována vzpomínce na významného rodáka z naší obce, sportovce, cestovatele, reportéra a básníka, Zdeňka Marenčáka, který na podzim ruku 2010 zemřel.
 Pan Zdeněk Marenčák v 60. – tých a 70. - tých létech 20. století projel na sportovním kole, jako osamocený, dálkový cyklista, šest světových kontinentů. Z cest napsal několik stovek reportáží a uskutečnil veliké množství besed konaných na mnoha místech v republice, také v naší obci.
 V mládí psal vtipné a citlivé básně ve zdejším lidovém nářečí – „po našimu“.
 Dlouhodobě sice žil v Litoměřicích avšak k rodnému kraji jej neustále poutal pevný vztah, cítil se být „synkem z pod Beskyd“.  

seradiste-pochodu.jpg

Pochmurné počasí provázelo i tento pochod, v roce 2011.

 

Slavnosti na konci léta
 Dne 10. září 2011 pořádala Obec Václavovice na školním hřišti „Slavnosti na konci léta“. V rámci kulturního programu vystoupily na těchto slavnostech dětské taneční, pěvecké a hudební soubory z Vratimova a Havířova a Šenova. Hlavním vystupujícím však byl zpěvák Petr Bende se svou skupinou.
 
Přepadení pošty
Dne 20.09.2011 měla býti údajně přepadena Pošta ve Václavovicích. Patrně se však jednalo o „fámu“, která se roznesla mezi lidmi. Pracovníky České pošty byla táto zpráva, o údajném přepadení pošty, označena jako nepravdivá. Žádné přepadení pošty ve Václavovicích se nekonalo !

 

10 let kostela sv. Václava ve Václavovicích
 
kriz-pred-kostelem.jpgPřed deseti lety, v roce 2001, došlo ve Václavovicích k významné události, k vysvěcení nově vystavěného kostela sv. Václava. Stalo se tak z iniciativy místních věřících, kteří se také na jeho výstavbě podíleli. Jednak finančně, tak i výpomocnými pracemi. O to více srdečnější bylo připomenutí desátého výročí existence kostela. 
V den Svatého Václava, 28. září 2011, se konala ve slavnostně vyzdobeném kostele mše na počest patrona sv. Václava a desátého výročí posvěcení kostela. Celebrována byla ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Biskup vyslovil poděkování všem iniciátorům výstavby kostela. Připomenul zásluhy paní Anděly Koloničné, paní Marty Kolegové, pana Drahomíra Kaloče a pana faráře Ervína Morcinka, kteří se měrou nejvyšší zasloužili o jeho výstavbu. Mše svatá se dále konala za hojné účasti lidí na prostranství před kostelem. Žehnáno bylo obecnímu praporu a nově vztyčenému kříži. Kříž vyrobil Pavel Tvardek s Aloisem Hrazdílkem, na jeho výzdobě se umělecky podíleli zdejší výtvarníci, Jiří a Marek Sibinští.   

 

titulni-list.jpg

Kniha: „Kostel sv. Václava ve Václavovicích“
Obec Václavovice ve spolupráci s regiónem Slezská brána, u příležitosti 10. výročí kostela sv. Václava, vydala pěknou obrazovou publikaci o kostele.
 Autorem knihy je pan Miroslav Lysek z Frýdku - Místku, pracovník Slezské brány. Knížku, jejíž základ tvoří profesionálně zhotovené fotografie doplnil o text pana Mgr. Tomáše Adamce ze SokA Frýdek Místek a vzpomínky přímých účastníků výstavby kostela a jeho vysvěcení v roce 2001.
 
Koncerty v kostele sv. Václava
Koncert vážné hudby
Konal se 25. září 2011. Vystoupil Janáčkův komorní orchestr s Zuzanou Fišerovou. Přednesli skladby předních světových hudebních skladatelů.
Adventní koncert
V neděli 4.prosince 2011 se konal v Římskokatolickém kostele sv. Václava ve Václavovicích Adventní koncert. V podání Reginy Bednaříkové, Oldřišky Honsové a Martna Dubce zazněly skladby J.S.Bacha, G.F. Handla a dalších.  
Festival „Souznění“
V rámci festivalu adventních koncertů a vánočních zvyků, koled a řemesel koncertovala v Římskokatolickém kostele sv. Václava ve Václavovicích známá zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová s doprovodem.
 
 
Různé další kulturní a sportovní aktivity konané v obci v roce 2011:
  Základní škola a školka ve spolupráci se SRPŠ uskutečnila několik školních besídek, včetně dětských radovánek na školním hřišti.
 Fotbalové oddíly Sokolu Václavovice sehrály obvyklou soutěžní sezónu s obvyklými střídavými úspěchy.
 Sbor dobrovolných hasičů ve Václavovicích pořádal několik požárnických soutěží.
 Myslivecké sdružení pořádalo tradiční Srnčí hody.
 Do Václavovic opět zavítal „minicirkus“ Pacifik. 
 Klub důchodců, Svaz žen se prezentoval svou obvyklou činností, besedami a přátelskými setkáními.
 Dámský spolek ve Václavovicích uspořádal dva výšlapy do „Beskyd“.
 V podzimním čase pořádala Obec Václavovice společenský večer, neb taneční zábavu v hostinci na Čepaníku.

 

Vánoční besídka.

 Na svátek sv. Lucie, 13.12.2011, se v sále hostince Čepaník konala Vánoční besídka dětí václavovické školky a školy. Děti vystoupily vzhledem k současným poměrum a zvyklostem, v nezvykle velikém počtu. Téměř vždy zcela zaplnily divadelní jeviště. Zatančily několik tanců a sehrály několik pohádkových a vánočních scének.  Radost, která zářila v očích dětí se přenesla na jejich rodiče, kteří do posledního místečka zaplnili hlediště.    

vanocni-pribeh.jpg

Vánoční příběh o narození Ježíška sehrály děti ZŠ.   Foto M.Pastrňák v.r. 2011

  

Zemřel pan Václav Havel.
 Dne 18.12.2011 zemřel bývalý poslední Československý president a první president České republiky, pan Václav Havel.
 Václav Havel byl čelním představitelem společenského hnutí, demokraticky smýšlejících lidí, kteří již od sedmdesátých let 20.století usilovali o změnu komunistického režimu v naší republice. V roce 1989 se postavil do čela „sametové revoluce“, byl významnou postavou následujícího „polistopadového období“. Hlásal myšlenky svobody a demokracie, pravdy a lásky.
 V presidentské funkci setrval Václav Havel celkem 13 let. Českou republiku dovedl ke členství v NATO. Ve světě byl uznávanou a váženou osobností. Do posledních chvil se účastnil společenského života. Začátkem prosince tohoto roku se ještě setkal duchovním vůdcem a Tibetu, hlavou světového Budhismu, Dalajlámou.
 Po úmrtí Václav Havla byl v České republice  vyhlášen státní smutek. Smuteční slavnostní obřady se konaly od středy 21.12. 2011 do pátku 23.12.2011. Ukončeny byly pohřební mši ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Posledního rozloučení s Václavem Havlem se účastnily tisíce lidí a množství státních delegací z celého světa. Čest jeho památce !

 

Počasí v roce 2011

Začátek roku 2011 odpovídal běžnému zimnímu počasí se sněhem a mrazem, tak jak to má v zimě být.
Jarní dny byly převážně zamračené a deštivé.
Začátkem června slunce vykouklo z mraků. Po několik dnů bylo letní počasí.
Počátek prázdnin však sebou opět přinesl, tak jak je tomu již po několik let, deštivé počasí. Až koncem, srpna se počasí změnilo a bylo hezky.
 Vysoké teploty přetrvaly až do podzimu.
Podzimní dny však s sebou přinesly inverzi. Dosud největší a časově nejdelší jaká kdy náš kraj potkala. Zatím co na vrcholcích Beskyd svítilo slunce, u nás, v nižších polohách bylo vše zahaleno smogem.
 Poměrně teplé dny byly i v listopadu, dokonce až + 11 stupňu. Pouze v několika dnech na počátku prosince klesly teploty pod bod mrazu. Jednou bylo až – 9 stupňů.
 Sníh, je možno říci, nebyl žádný, snad v jednom dni den před Vánoci napadl bílý poprašek, která vzápětí roztál. Teploty se v průběhu dne neustále pohybovaly okolo + 5 stupňů Celsia.
 

inverze-z-pusteven.jpg

Pohled z Pusteven směrem na Frenštát a dále na Ostravskou pánev zahalenou do smogu.                      
                                                                     Foto: M.Pastrňák 04.12.2011

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář