Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika 2014

Události, které se ve Václavovicích odehrály, v roce 2014

V naších Václavovicích je opravdu hezky.

  V každém období je v naši obci hezky. V zimě, v létě, na podzim i na jaře. Jedno ráno jsem s překvapením zaregistroval skupinu tří daňků pasoucích se na louce na Sovinci. Do zdejších lesů byli asi daňci vysazeni patrně někdy nedávno.

dscn1839.jpg

Daňci za plotem                                              Foto: M. Pastrňák v r. 2014

 

Mýcení lesů.

 Počínaje měsícem březnem 2014, bylo započato s kácením a ořezáváním stromů okolo hlavní silnice vedoucí přes naší vesnici od Šenova na Frýdek. O sobotách a nedělích byla cesta uzavřena. Zdaleka se nejednalo jen o několik málo stromů nebo větví, které zasahovaly do provozu na silnici. Vytěženého dřeva, které pak leželo narovnáno podél cesty bylo kvantum. Provést průklest stromů okolo cesty bylo, z důvodu bezpečnosti silničního provozu, již nutné. Zajde li však člověk od cesty o trochu dále do lesa zažije šok. Lesy ve Václavovicích jsou opravdu v hrozném stavu. Na kopci, na Kobylunce, nebo na Sovinci člověk při vstupu do údajného lesa zjistí, že z něj zbyly pouhé „kulisy“ po jeho okrajích. Uvnitř, kdysi krásného hustého lesa, se nacházejí rozsáhlé holiny vzniklé těžbou dřeva. 

dscn1870.jpg

Vykácený les se skládkou stromů na Kobylunce.     Foto: M.Pastrňák v r. 2014

dscn1864.jpg

Zorané louky „Lunčiska“ v lese u potoka Datyňky.     Foto M. Pastrňák v r. 2014

 Louky u potoka Datyňky jsou opět zorané. Člověku se chce až brečet, když to vidí. Lesáci zde kdysi pravidelně sekali a trávu sušili ji pro zvěř na zimu. Ty krásné louky, po nichž jsme jako děti běhali, sbírali petrklíče, neexistují ! Ty nádherné unikátní louky, „oáza“ uprostřed lesa, jsou naprosto zdevastované. Tak kruté zásahy do přírody snad může způsobit  člověk, který k ní nemá  vůbec žádný vztah, ani ke krajině, k ničemu. Jak se může starat o les ? V současné době patrně nade vším převládají ekonomické zájmy.

   Doslova šokem, pro většinu obyvatel Václavovic bylo vykácení lesíka Sosni uprostřed vesnice. Krásný les tvořený vzrostlými borovicemi všichni dobře znali a byl součásti celkového „obrazu“ naší obce. Děti ze školky do něj chodívaly na vycházky a hrávaly si tam. Na vykácené „Sosni“ se proto chodili dívat mnozí lidé i ze vzdálenějších míst v obci a ne jen z Václavovic. 

dscn1862.jpg

Ulice Lesní                                                         Foto. M.Pastrňák v r. 2014

 

img.jpg

Další „kus“ divadla Propadla.

    Dne 25. března 2014 se konala v sále hostince Čepaníku premiéra divadelního pásma  Kočárky. Nastudoval je zdejší divadelní soubor DIOS Propadlo. Autorem  pásma scének, jejímž pojítkem je dětský kočárek, je vedoucí souboru, Stanislav Kolář. Připadá až téměř neuvěřitelné co vše dokáže autor originálních scének a skečů vymyslet a vtipnou formou podat divákovi, který se opravdu senzačně baví.

  Jen se mi zdá, že hra má jaksi málo repríz. Vždyť na každé představení divadla DIOS Propadla je vždy  v sále „nabito“.        

Bez svolení jsem si dovolil použít „malůvku“ z bulletinu, když se to někomu nebude líbit, tak ji stáhnu. Důvodem použití kresby však byla  téměř vyloučená možnost užití dokumentární fotografie. 

 

vsehochut-30.8.14-073.jpg

 Záběr z poslední scénky divadelního pásma hry „Kočárky     Foto.M. Pastrňák v r. 2014

 

 

Oprava mostu přes Frýdecký potok

 Oprava mostku přes Frýdecký potok byla započata silniční uzávěrkou Vratimovské ulice, počínaje Velikonocemi 2014. Naplánované jednosměrné objížďky v obci jen stěží postačovaly k zajištění, nyní již poměrně značné, osobní dopravy. Složitě musela býti řešena rovněž autobusová doprava MHD Ostrava. Vše však bylo překonáno, v srpnu 2014 byl most dostavěn a byla doprava na ulici Vratimovské je opět bezproblémová. 

dscn1940.jpg

                                                           Rozestavěný most přes Frýdecký potok

dscn2037.jpg

Dokončený most přes Frýdecký potok.                Foto M.Pastrňák 1.5.2014

 

Pochod kolem Václavovic a cyklojízda Slezskou bránou

dscn1920.jpg

Podobně jako každým rokem, také letos byl Obecním úřadem Václavovice a Klubem českých turistů pořádán pochod okolo Václavovic a cyklojízda Slezskou bránou. Počasí tentokrát přálo a akce se zúčastnilo mnoho místních i přespolních lidí. Letos byl pochod navíc obohacen o soutěže a hry pro děti. Na nejkratší trase vedoucí Datyňským a Václavovickým lesem se děti mohli setkat s loupežníky, zazpívat si a zatančit s vílami, neb nabírat vodu s hastrmanem.

dscn1929.jpg

dscn1924.jpg

Fotografie z pochodu okolo Václavovic               Foto M.Pastrňák 1.5.2014

img.jpg

Každý účastník obdržel hezký pamětní Účastnický list.

  U příležitosti Pochodu okolo Václavovic byl zprovozněn větrný mlýnek postavený obcí, jako replika historického mlýnku u domku č.p. 75. Jedná se o akci Sdružení obcí Slezská brána, které se tímto způsobem snaží zachovat unikátní technické památky. Malé větrné mlýnky, zvané „větřoky“ se nacházejí pouze v našem kraji. V každé obci „Slezské brány“  by měl býti vystavěn jeden takovýto mlýnek a spojovat je má cyklosteska.

otevreni-mlynku.jpg

Slavnostní otevření větrného mlýnku.                       Foto M.Pastrňák 1.5.2014

 

Volby do Evropského Parlamentu

 Ve dnech 23. 5. až 24.5. 2014 se konaly volby do Evropského Parlamentu.

 Výsledky voleb v naší obci byly  poměrně odlišné nežli v celé České republice.

 Možno porovnat:

Volby ve Václavovicích: Volební účast 20%

1)ČSSD ………………………….… 30,53 %

2)KSČM……………………………. 14,95 %

3)KDU – ČSL ………………………13,40 %

4)Hnití ANO…………………….… . 12,17 %

5)ODS……………………………….. 7,17 %

6)Koalice TOP09,STAN …………... 6,23 %

      ----------------------------

7) Česká pirátská strana…………….4,36 %

8)Strana zelených………………….. 2,80 %

9)Svobodní………………………….. 2,18 %

 

Volby celkem  - Česká republika:

1)Hnutí ANO ………………………..16,13 %

2)Koalice TOP 9, STAN……………15,69 %

3)ČSSD……………………………...14,17 %

4)KSČM…………………………….. 10,98 %

5)KDU – ČSL ………………………. 9,95 %

6)ODS……………………………….  7,67 %

7)Svobodní………………………….  5,64 %

----------------------------------

8)Česká pirátská strana…………….4,78 %

9)Strana zelených………………….. 3,77 %

        Poznámka: Pod čárou: Strany nedosáhly potřebné 5 % hranice pro získání křesla v Evropském Parlamentu.

                          Volby do Evropského parlamentu byly celkově poznamenány nízkou účastí voličů.

       

 

Oprava a rozšíření budovy mateřské školy.

 Ve Václavovicích čím dále tím více přibývá nových rodinných domků. Do obce se přistěhovalo mnou mladých rodin s dětmi. Zdejší mateřská škola již nárůstu počtu dětí již kapacitně nestačila.  Budova školky byla vystavěna v 80 – tých letech minulého století pro cca 60 dětí, bylo ji nutno již opravit a také, z uvedených důvodu rozšířit.

 Termín opravy byl stanoven na měsíce květen až srpen letošního roku, tak aby do začátku školního rouku již mohly děti do školky. Opravdu se to podařilo, termín byl dodržen, stavba byla dokončena, až na drobné nedodělky a rovněž jídelna, která byla prozatím provozována v budově obecního úřadu zahájí svůj provoz v nové budově, tak jak bylo plánováno, do Vánoc.

 Budova školky byla rozšířena, zvýšena o jedno patro a  bylo k ní přistavěno celé nové křídlo. „Nová školka“ provedená ve veselých barvách, je v současnosti patrně nejhezčí obecní budovou ve Václavovicích.

skolka_0002.jpg

Opravená a rozšířená budova školky ve Václavovicíc.  Foto: M.Pastrňák v r. 2014

 

 

250 let farního kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově

  V roce 2014 si připomínáme 250 let existence šenovského kostela Prozřetelnosti Boží. Pod katolickou šenovskou farnost spadá naše obec již od dob jejího založení. První doložené zmínky o kostele v Šenově však pocházejí již z 15. století. V roce 1447 je šenovská farnost zmiňovaná v souvislosti s odvodem Svatopeterského haléře.

 Současná katolická farnost v Šenově byla založena v roce 1670, ještě u starého kostela  sv.Mikuláše, který kostelu Prozřetelnosti Boží v Šenově přecházel. U šenovské fary byly vedeny matriky se zápisy o narození, oddání a úmrtí obyvatel rovněž naší vesnice.   

 Kostel Prozřetelnosti Boží nechal vystavět majitel šenovského panství, které zahrnovalo rovněž naše Václavovicie, Karel František sv.p. Skrbenský z Hříště. Předcházel mu kostel sv.Mikuláše, který byl v 60-tých létech 18. století již ve značně zchátralém stavu poničen válečnými událostmi. Se stavbou nového kostela bylo započato v roce 1764 posvěcením základního kamene a místa stavby, slavnostní konsekrace se konala 9. 8. 1772. Není přesně známo kdo byl autorem projektu tohoto chrámu, nádherná pozdně barokní stavba kostela s oválným půdorysem hlavní lodi nemá obdoby v celém kraji. Právem je proto často nazývána „Perlou Slezska“.  .  

pruceli-kostela.jpg

Vyzdobené průčelí kostela Prozřetelnosti Boží v Šenov v den konání slavnostní bohoslužby

Dne 31. srpna 2014 se za účasti biskupa Ostravsko – opavské diecéze  Msgr. Lobkoviwitze konala v tomto kostele slavnostní mše. Přenášena byla televizním přenosem ke všem lidem celé republiky.

vsehochut-30.8.14-020.jpg                               

k.f.skrbensky.jpg

Význam tohoto slavnostního připomenutí založení kostela Prozřetelnosti Boží nijak nesnižuje skutečnost, že Václavovice již mají svůj vlastní kostel. Neboť ten je pouze filiální šenovského kostela a obec Václavovice stále spadá pod šenovskou farnost. 

 V době slavnostního připomenutí založení kostela byly v jeho oratoři vystaveny unikátní portréty jeho donátorů, pánů Skrbenských z Hříště, včetně zakladatele kostela, Karla Františka sv.p. Skrbenského z Hříště. (V roce 2015 budou vystaveny v šenovském muzeu.) 

   pozvanka.jpgZakladatel šenovského kostela  Karel               František sv.p. Skrbenský z Hříště              Portrét je zveřejněn v publikaci Obrazy Skrbenských z Hříště“   vydané u otevření výstavy.

 

Šenovské muzeum a Město Šenov u této slavnostní příležitosti  vydalo brožuru  pojednávající o kostele Prozřetelnosti Boží v Šenově. 

 

 

 

Volby do obecního zastupitelstva. 

 Nejvýznamnější události podzimu byly volby do obesního zastupitelstva.

 Volby do obecních zastupitelstev se konaly ve dnech 10. a 11.. října 2014 společně s volbami do jedné třetiny Senátu České republiky.

 Ve Václavovicích se konaly pouze volby do obecního zastupitelstva. Zúčastnilo se jich 58,42% z celkového počtu oprávněných voličů, kteří rozdali své hlasy následovně:

SNK          získalo 40,9 % což představu 6 míst v obecním zastupitelstvu.

Zvoleni byli:

Ing Magda Pustková obdržela 597 hlasů

p. Daniel Toman                      444 hlasů

p. Antonín Novotný                  379 hlasů

Ing.Tomáš Červený                 358 hlasů

Ing. Jan Hrazdílek                   339 halsů

Ing. Tomáš Kovařík                 325 hlasů

 

KSČM      získalo 25,47 % což představu 4 místa v obecním zastupitelstvu.

Zvoleni byli:

Mgr. Ivana Bertová   obdržela 384 hlasů

Mgr. Jaromír Šlosar                 338 hlasů

p. Lenka Pastrňáková              329 hlasů

p. Jan Kuchař                           261 hlasů

 

KDU ČSL  získalo 17,87 % což představu 3 místa v obecním zastupitelstvu.  

Zvoleni byli:                

p. Pavel Tvardek      obdržel   346 hlasů

p. Marcela Tomanová             279 hlasů

p. Marta Kolegová                   214  hlasů

 

ČSSD  získalo 15,45 % což představu 2 místa v obecním zastupitelstvu.  

Zvoleni byli:

p. Jana Hrbáčková  obdržela  223 hlasů

Ing. Bohumil Holečko              176 hlasů    

Starostkou obce byla zvolena Ing. Magda Pustková,

obhájila tak úřad starostky obce Václavovice, který v minulém období zastávala. - Gratulujeme.

Neuvolněným místopředsedou obce byl zvolen p. Pavel Tvardek

Členy rady se stali: p.Marta Kolegová, Ing.Tomáš Kovařík, Antonín Novotbý.

Předsedou kontrolního výboru: p. Jan Kuchař.

Předseda finančního výboru: Ing. Tomáš Červený

Předsedkyně výboru pro občanské záležitosti: Mgr. Ivana Bertová

Předsedkyně kulturního výboru: p.Marcela Tomanová

 

Průjezd kamiónů po silnicích vedoucí naší obcí.

Po opravě mostu přes Frýdecký potok začaly si někteří řidiči kamiónů směřující na překladiště do Šenova, neb z něj, zkracovat cestu průjezdem přes naší obec po ulicích Vratimovské a Václavovické. Místní komunikace nejsou stavěny pro těžkou dopravu a dochází k jejich poškozování.

 Obec proto požádala o umístění značek zakazujících přepravu po těchto silnicích vozidlům nákladní dopravy o celkové hmotnosti vyšší nežli 12 t.  (Český rozhlas 16.12.2014)

 

V roce 2014 se v obci uskutečnilo poměrně mnoho kulturních akcí.

V tomto roce se v obci uskutečnilo skutečně velké množství kulturních akcí, konaly se jednak v hostincích, Čepaník a U koupaliště, na hřišti u školní družiny, ale také u na cvičišti SDH a také v kostele sv. Václava:.

Ve dnech 9.4 až 12.4.2014 se uskutečnila v hostinci pana Cieleckého „U koupaliště“ Velkonoční prodejní výstava rukodělných prací.

Dne 25.4.2014 v hostinci Čepaník uskutečnila premiéra divadelního pásma „Kočárky“.                

Sbor dobrovolných hasičů ve Václavovicích na cvičišti u hasičské zbrojnice dne 25.4.2014

Uskutečni v rámci akce „Den Země“ seznámení dětí se základy protipožární bezpečnosti spojenou s ukázkami hasičské techniky.

 Dne 30.4. 2014 opět v režii členů SDH ve Václavovicích proběhlo na cvičišti zapálení vatry, slavena byla Filipojakubská noc. Jako každým rokem byla také u hasičské zbrojnice vztyčena májka.

Dne 1.5.2014 se konal Pochod kolem Vávlavovic a Cyklojízda Slezská brána.

Dne 16.5.2014 v hostinci Čepaník proběhla repríza divadelního představení „Kočárky

Dne 24.5. 2014 se na hříšti u družiny uskutečnily „Jarní slavnosti“ –  Jednalo se o hlavně slavnost pro pobavení dětí. Nejprve vystoupil dětský pěvecký sbor ze ZDŠ Bohuslava Martinů z Havířova, potom děti rozveselil klaun „Hopsálek“, večer pak již dospělejším hrála bigbítová kapela „Zpocené voko“.

Dne 21.6.2014 se v myslivecké chatě ve Forotě konaly tradiční Srnčí hody.

V létě se pod širým nebem, na „školním hříšti“ uskutečnily také „pivní slavnosti“.

V záři 2014 proběhly v kostele sv. Václava ve Václavovicích obvyklé slavnosti.

Dne 27.9.2014 se v kostele sv. Václava  uskutečnil koncert vážné hudby, skladby skladatelů  přednesl orchestr Bemecata Janáček

Po volbách do do obecního zastupitelstva se v restauraci Čepaník“ dne 18.10.2014 konal Obecní večírek .

Následujícího dne 19.10.2014 v sále restaurace Čepaník vystoupil folklorní soubor Valašský vojvoda z Kozlovic

V rámci známého festivalu „Souznění“ vystoupil dne 11.12. 2014 v kostele sv. Václava ve Václavovicích zpěvák Martin Chodůr s svou doprovodnou skupinou Mach5. Vystoupení vítěze  televizní soutěže Superstar, rodáka z Ostravy, se setkalo s velikým zájmem veřejnosti.

Ve dnech 26.11. až 29.11.2014 se v hostinci „U koupaliště“ konala tentokrát, Vánoční prodejní výstava rukodělných prací.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář