Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika 2017

   

KRONIKA 2017

 Události, které se v roce 2017 odehrály v naší obci, Václavovice.

 

Výstava rukodělných prací

Nedlouho před Velikonoci se v sále hostince pana Cieleckého konala tradiční Velikonoční prodejní výstava rukodělných prací. Pořádal ji, tak jako každým rokem, místní spolek - Svaz žen. 

 

Světové ocenění dobré a poctivé práce.

Významného, celosvětového úspěchu dosáhla na jaře tohoto roku naše sousedka, občanka Václavovic, paní Ing. Alena Melišová. Zúčastnila se soutěže Wortd s Original Marmalade Awards 2017, která se uskutečnila v měsíci březnu v Londýně. Ze samotného názvu soutěže vyplývá čeho se týkala. Odbornou porotou byly hodnoceny chuti originálních bio marmelád. Z několika tisíc výrobků z celého světa získaly marmelády paní Melišové jedno druhé a dvě třetí místa. K tomuto opravdu výjimečnému úspěchu, „vykouzlení nejlepší světové chuti“, je nutno paní Aleně upřímně pogratulovat.  

Tradice stavění máje.

img_0002.jpg

         Rovněž v tomto roce byl před hasičskou zbrojnicí postaven máj.

Stavění máje je velice starou slavností, která se v různých obměnách slaví a byla slavena celé Evropě. Slavnost se dochovala již z dob pohanských, nejpravděpodobněji pochází z již kultury starých Keltů, jejichž život byl úzce s spjat s přírodou, včetně uctívání všech přírodních živlů, mimo jiné také stromů. Slavnost se konala ve významném dni, určeným konstelací Slunce a hvězd. V čase, kdy příroda již byla v plné síle, připravená k plodnosti. Postavení máje tak symbolizovalo mládí, životní sílu, plodnost a lásku. Mladí nezadaní muži pokáceli v lese veliký strom, smrk, nebo borovici, její kmen upravili otesáním větví a ponechali pouze špici, kterou dívky ozdobily zavěšeným věncem a pentlemi. Po té byl na slavnostním místě, neb na návsi vztyčen. U něj se konala veselice. Lidé tančili přímo okolo máje. Máj (či májka) musel být po celou noc hlídán, neboť jeho ztráta by byla pro celou vesnici velmi špatným znamením.                                    

                                                                               Májka u hasičské zbrojnice ve Václavovicích v r. 2017

Chlapci stavěli také menší májky svým milým před jejich obydlími, v zahrádce, přímo pod okny. Obvykle to byl menší štíhlý stromek. Někdy i bříza, kterou ozdobili. Dali tak veřejně najevo svou lásku k vyvolenému děvčeti. V českém prostředí je zaznamenáno postavení májky na Pražském hradě v roce 1422. Mládenec, který májku dívce postavil se s ní také v tomto roce oženil.   

Tradice stavení máje, zůstala zachována po staletí. Slavnosti lásky symbolizované stavěním máje se často účasnila i vrchnost. Zprvu slavnost stavění máje uznávala i církev, často postačilo pokropení máje svěcenou vodou a oslavy se mohly konat. V roce 1637 však bylo církevními úřady stavění máje, z důvodu oslavy skryté sexuality, označeno za nestydaté. Oslavu životní čistoty a lásky mělo nahradit „pálení čarodějnic“. Morbidní oslava symbolizující upálení lidské bytosti, nikoli nějakého pohanského božstva, ale ženy označené za čarodějnici. Za magické „filipojakubské nocí“ v předvečer 1. máje se údajně čarodějnice slétaly k sabatům. Symbolické upálení figury čarodějnice patrně představuje zničení temných sil pekla a zla. Oslava, pro svou bujarost a jistou krásu velikých ohňů zapalovaných za jasných nocí na kopcích, je oblíbena hlavně v Čechách. Do našeho kraje na pomezí Moravy a Slezska bylo „pálení čarodějnic“ rozšířeno až v posledních desetiletích. 

Stavění májů znovu oživili až národní obrozenci. K májovým obyčejům je možné rovněž přiřadit i  studentské „Majálesy“. Svou podstatou rovněž oslavující mládí, lásku a radost ze života.

Ve Václavovicích byl máj kdysi stavěn na sokolském fotbalovém hřišti. V uplynulém období budování socialismu bylo jeho postavení spojováno se Svátkem práce - 1. máje. Postavení máje však bylo tradičně vždy spojeno s noční veselicí,  jeho hlídáním a oslavou lásky. Vzpomínám si, že ještě za mého dětství byly stavěny malé májky v zahradách u jednotlivých domků v sousední obci Šenově na Lapačce. Mimo to, byl také v tamním sportovním areálu vždy vztyčen veliký máj, který místní omladina pečlivě hlídala.

V roce 2017, podobně jako v předchozích létech, byla také postavena májka ve Václavovicích na kopci před hasičskou zbrojnicí. Je to již tradiční starost václavovických hasičů. Novodobé stavění máje je spojeno i s pálením čarodějnic a bujará zábava trvá až do brzkých ranních hodin. Koncem měsíce května pak proběhne oslava v obráceně  - slaveno je kácení máje.  

 

Pochod okolo Václavovic

  Tentokrát této akci počasí přálo. 1. květen 2017 byl krásný, prosluněný. Odpovídala tomu také veliká účast na konané akci. Na Školním hřišti se sešlo několik stovek pěších turistů a cyklistů. Nově byla zavedena také soutěž v přespolním běhu.  

dscn4209.jpg

Účastníci sportovního dopoledne konaného každoročně ve Václavovicích, vždy 1. května.

Akce na „malém“ školním hřišti:

V roce 2017 se na tomto oblíbeném tradičním „výletišti“ uskutečnilo několik akcí:

Dne 10.6. 2017 se zde konaly Dětské radovánky pořádané byly místním SRPŠ – podávalo se občerstvení  a kotlíkový guláš. Děti, kterým tato slavnost náležela předvedly svá cvičení a tance.

Václavovická rokle: 29. 7.  2017 se opět po roce ve Václavovicích konal festival rockové hudby. Účastnily se jej hudební skupiny: Anacreon, M.a.T., Ladykate, SinsnumReyis, Ocelot, Horký Slíže revival.

dscn4364.jpg

Pracovníci obecního úřadu vyvěšují poutač na konanou akci  – „Václavovickou rokli.“

 

Srnčí hody:

Dne 24. 6. 2017 se v výletním místě tradičním místě, ve Forotě, u myslivecké chaty, opět konaly Srnčí hody. 

U myslivecké chaty byl také 15. 7. 2017, pod „širým nebem“  promítán známý oblíbený film film Vesničko má středisková. Vstupné bylo zdarma pouze občerstvení, pivo, kořalku a výborné jídlo, myslivecké speciality bylo nutné platit. 

 

Rekonstrukce školní kuchyně.

Obec Václavovice musela ještě v červnu 2017 přikročit rekonstrukci školní kuchyně. Po tuto dobu se děti stravovaly v prostorách obecního úřadu.

 

Počasí:

Počasí se stává stále víc nevyzpytatelným, podobně tomu bylo i v roce 2017. Střídání teplot, při nichž často ani sama příroda neví jak se má zachovat v letošním roce navíc doplnily i občasné velice silné větry. Opět polámaly, již tak prořídlé, lesní porosty v obci. Vítr téměř síly orkánu, lámal též ovocné a okrasné stromy v zahradách a mnohdy poškodil krytiny střech domů.

img_0001.jpg

Větrem zlomený vzrostlý jalovec v zahradě domu pana Oldřicha Slívy na Sovinci. 

 

Vyhlídkové místo

img_0002.jpg

Vyhlídka instalovaná na kopci za hřbitovem.

Je možné předpokládat, že ne všichni občané naší obce vědí o vyhlídce instalované v jednom z nejvyšších míst naší obce, který se nachází za obecním hřbitovem. Vyhlídkové  místo je opatřeno prostou lavičkou a doplněno informační tabulí s nákresem popisem panoramatu pohoří Beskyd. Vyhlídka na Beskydy je z tohoto místa nádherná. Škoda jen, že na protější část vesnice s lesy a horami za nimi je nutno se dívat a těšit pohledem přes ono pietní místo u nějž se vyhlídka nachází, což mnohdy evokuje „různé jiné“, smutné nálady a vzpomínky. V této souvislosti snad všechny, kteří vyhlídku navštíví napadá, že by snad bylo vhodné přesunout ji o několik metrů dále. Snad také do budoucna uvažovat o zbudování jakési, ne příliš vysoké vyhlídkové rozhledny. Možná by za tímto účelem mohla být využita i nedaleká vodárenská věž, jestliže by to bylo možné. Přístavbou schodiště a vyhlídkové plošiny ji přidat další funkci a přeměnit v rozhlednu. Samozřejmě, jsou to jen úvahy.

Již před několika lety jsem navrhoval reálnější možnost pro zbudování rozhledny v naší obci: Využití stávající věže hasičské zbrojnice pro zřízení rozhledny. "Hasičárna" stojí rovněž v jednom z nejvyšších bodů ve Václavovicích, na Sovinci u ulice Frýdecké. Navíc, hasičská zbrojnice i s věží, je objektem náležícím obci. Provedením nepříliš náročné rekonstrukce objektu hasičské věže, aniž by pozbyla svou funkci, jen její úpravou, snad navýšením o jedno podlaží, by bylo možné získat pro obec neobvyklou turistickou atrakci – vyhlídkovou věž. V této souvislosti se také jeví jako nezanedbatelná blízkost autobusové zastávky městské i meziměstské autobusové dopravy a také restaurace „Čepaník“, jakož to vhodného místa pro občerstvení turistů. Dle zápisů známého buditele Joži Vochaly se v hostinci na Čepaníku již v 19. století scházeli čeští národovci a pro jeho polohu na kopci, který skýtal možnosti širokého rozhledu do okolního kraje, jej nazývali „Na pěkné vyhlídce“.  

V nedávném období bylo v naší republice, na základě využití evropských grantů zbudováno množství různých rozhleden. Sdružení obcí regionu Slezská brána snad uvažovalo o postavení  vyhlídky v Sedlištích na „Černé zemi“, neboli „Bezručově vyhlídce“, patrně však bylo od tohoto záměru upuštěno, neboť nedaleko vrcholu tohoto kopce vede vedení vysokého napětí. Jeho ochranné pásmo je značně široké a přemístění elektrického vedení by bylo velice nákladné. Nezbývá proto, než hledat jinou lokalitu, Nabízejí se Václavovice, známé svými krásnými výhledy do širokého okolí. Naše obec leží v samotném středu regionu Slezská brána a z vyhlídky na kopci Sovinci by bylo možné přehlédnout jej téměř celý. Obdivovat se nádhernému panoramatu Beskyd a ze severní strany pak mít jako na dlani průmyslovou Ostravu, Havířov, Bludovice, vidět až Dětmarovicím a dále. Obvykle jsou rozhledny stavěny v místech umožňující shlédnutí přírodní scenérie, nejčastěji širokého kraje a pohoří. Vyhlídková věž ve Václavovicích na kopci u Čepaníku, by však byla svým způsobem originální, umožňovala by zhlédnout nádherné panoráma Beskyd a také nevšední pohled na průmyslově industrializovanou krajinu Ostravska a Karvinska.  

Náklady na přestavbu věže hasičské zbrojnice by jistě nebyly tak veliké, jako na postavení zcela nové rozhledny někde na jiném místě, a asi by bylo jen stěží možné najít místo s tak velikým a nádherným a nevšedním rozhledem jakým je to, na Sovinci u Čepaníku. 

img_0003.jpg

Starší fotografie hasičského skladiště s věží na kopci u Čepaníka

 

Gymnastický oddíl dětí ve Václavovicích.

 Již v roce 2014 byl ve Václavovicích založen dětský gymnastický oddíl. Cvičí v v něm asi 30 dětí, od těch nejmenších, ze školky, až po ty co již chodí do páté třídy. Většinou jsou to děvčata, ty cvičí radši nežli kluci, které přece jen více baví kolektivní hry, u nás je to hlavně fotbal. Ovšem najdou se též výjimky, asi čtyři místní kluci, kteří se také dali na gymnastiku. Díky tomuto cvičení se děti naučí všeobecně lépe pohybovat a také se nebát různých akrobatických cviků. Již nyní zvládají základy prosných, přeskoku, cvičení na kladině a na bradlech. Děti z Václavovic se účastnily několika gymnastických závodů konaných v kraji, v Ostravě, v Paskově a Palkovicích.

Gymnastické cvičení dětí ve Václavovicích vede Markéta Sára Kazcorová Pastrňáková, která je také trenérkou gymnastického oddílu žákyň TJ Vítkovice. Ve Václavovicích děti nejprve cvičily ve školní tělocvičně, nyní z důvodu její rekonstrukce, trénují každou středu a pátek odpoledne v sálu hostince pana Cieleckého.  

img_0001.jpg

Vystoupení dětí gymnastického oddílu se stalo pravidelnou součásti dětských radovánek. Zvány jsou také k předvedení svých dovedností, jako doplňku programu konaných výročních schůzí místních spolků. Další přiložená fotografie je z vystoupení výroční schůze Klubu důchodců konané v tomto roce v hostinci na Čepaníku. 

img_0002.jpg

 

Změna ve vedení Základní školy a Mateřské školy ve Václavovicích.

            Počínaje 1. září 2017 se ujal vedení školy ve Václavovicích RNDr. Mgr. Ivo Novák Ph.D.,        patří k mladší generaci, je václavovickým rodákem. Školu v níž se stal ředitelem navštěvoval již ve svém dětství. Následně se s rodiči přestěhoval do Žermanic, v nich bydlí se svou rodinou dodnes. Po ukončení studia vyučoval na střední škole v Havířově. V roce 2017 byl na základě konkurzu vybrán do funkce ředitele školy ve Václavovicích. 

dscn4513.jpg

Škola ve Václavovicích v době konání voleb v r. 2017, nacházela  se v ní volební místnost.

 

Volby do Parlamentu České republiky.

Volby do dolní sněmovny České republiky – Parlamentu se uskutečnily ve dnech 20. 10. a 21.10. 2017. Ve Václavovicích z celkového počtu 1578 voličů se jich účastnilo 1149 a  odevzdáno bylo 1145 platných hlasů:

Výsledky voleb ve Václavovicích:

 1. Hnutí ANO 2011………………………………………………..424 hlasů….. 37,03 %
 2. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura………......128 hlasů….. 11,78 %
 3. Česká pirátská strana…………………………………………123 hlasů……10,74 %
 4. Komunistická strana Čech a Moravy………………….…...….92 hlasů……..8,03 %
 5. Občanská demokratická strana……………………………..…90 hlasů……..7,86 %
 6. Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová….......73 hlasů……..6,37 %
 7. Česká strana sociálně demokratická…………………..……...71 hlasů……..6,20 %
 8. TOP 09……………………………………………………………36 hlasů……..3,14 %
 9. Starostové a nezávislí…………………………………………..32 hlasů……...2,79 %
 10.  Strana zelených…………………………………………………20 hlasů……..1,75 %
 11. Strana svobodných občanů…………………………………….14 hlasů……..1,22%
 12. ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU ...…………………….13 hlasů……..1,14 %

     Dalších 9 stran, které byly občany voleny: REALISTÉ, Strana Práv Občanů, SPORTOVCI, Řád národa, Sdružení pro republiku – Rebublikánská strana Československá M.Sládka, Blok proti islamizaci – Obrana domova, Občanská demokratická aliance, Referendum o Evropské unii, Dělnická strana sociální spravedlnosti celkově obdržely 29 hlasů což činí 2,53 %. Jednotlivé strany obdržely do 10 hlasů jejich jednotlivé preference nepřesáhly 1 % .

U příležitosti konání voleb vystavil v zádveří Základní školy pět svých obrazů, které v tomto roce namaloval v exteriéru, přímo v našich Václavovicích, malíř, místní rodák, pan Ivo Novák starší. 

dscn4510.jpg

Dva z vytavovaných obrazů Ivo Nováka staršího.

Ve volbách v celé České republice zvítězilo rovněž Hnutí ANO 2011.

Celostátní výsledky voleb do Parlamentu České republiky:   

    Strany, které si zajistily účast v Poslanecké sněmovně:

                                           Procenta získaných hlasů a počet poslaneckých mandátů:

 1. Hnutí ANO 2011……………………………….….29,64 % ……….…….. 78

        2. Občanská demokratická strana……………….. 11,32 % ……………… 25

3. Česká pirátská strana………………………….…10,79 %………………  22

4. Svoboda a přímá demokracie – T.Okamura…...10,64 %………………. 22

5. Komunistická strana Čech a Moravy………….....7,76 %………………...15

6. Česká strana sociálně demokratická………….....7,27 %…………………15

7. KDU - ČSL.................……………………….……..5,80 %…………………10

     8. TOP 09……………………………………………….. 5,31 % …………………7

     9. Starostové a nezávislí……..…………………….…..5,18 %………………….6

Volby přinesly veliké překvapení, hlavně v tom, že na přední příčky v pořadí stran Parlamentu se dostaly dvě strany, které před 4 lety zápasily s překonáním hranice 5 % hlasů potřebných  pro vstup do parlamentu, jsou to  Piráti a SPD Tomia Okamury. Obě strany a získaly po 22 poslaneckých mandátech, z toto množství  lze usuzovat, že česká společnost opravdu požaduje změnu ve vedení  politiky a řízení státu. 

 

Předvánoční prodejní výstava

Konala se již ve dnech 22. až 24. listopadu. Své výrobky na ni představili místní výrobci keramiky, ručně vyráběných vánočních ozdob a hraček, vyšívaných a háčkovaných ubrusů a krajek, svíček ale také i obchodníci s oděvy a hračkami a podobně. V neposlední řadě také cukroví včetně perníčků, koláčů a medu. Vše opět organizoval místní svaz žen.

 

Kostel sv. Václava

27. 9.2017 – kolotoče , trampolíny, autodrom u kostela. Večer vystoupila slovenská šansoniérka Szidi Tobias.. Druhý den se v kostele konala slavnostní mše  - pouť se vydařila. 

Vánoční koncert v kostele

Konal se již 2.12. 2017, v kostele vystoupil  známý hudebník Jiří Pavlica se skupinou Hradišťan. Koncert sestavený lidové a také i vážné hudby se setkal s velikým zájmem veřejnosti. Uskutečnil se proto ve dvou vystoupeních v konaných jednom dni.

V době vánočních a novoročních svátků se v kostele sv. Václava ve Václavovicích konaly tradiční Vánoční Bohoslužby

img.jpgNeděle  24. prosince:    

Śtědrý den:                   v 8,45 hodin          Vánoční bohoslužba: v 22,00  hodin

Pondělí  25. prosince:                        Slavnost narození Páně:  8,45 hodin

Úterý    26. prosince:                          Svátek sv. Štěpána:      v 8,45 hodin

Neděle  31. prosince:                              Svátek Svaté rodiny:     v 8,45 hodin

Pondělí  1. ledna 2018:                      Slavnost Matky Boží:     v 8,45  hodin 

    

Všechno nejlepší

  v novém roce

    2018 ! 

                                                                                            Kostel sv. Václava ve Václavovicí