Jdi na obsah Jdi na menu
 


O kronice obce Václavovice

31. 1. 2009

O kronice obce Václavovice 

 Kronika, nebo li také „Pamětní kniha obce Wenclowice“, s názvem obce, tak jak se tehdy Václavovice psaly, začala býti pro tuto obec vedena od roku 1898.  První zápis do ní učinil dne 2.12.1898 tehdejší starosta obce Josef Cielecký.

 "Pamětní kniha" začala býti vedena u příležitosti 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. Na první stránce kroniky, útlého sešitu v tvrdých deskách, se tato skutečnost uvádí s vyjmenováním všech titulů císaře. Několik málo zápisů do kroniky provedl také Jan Slíva. Po roce 1905 však byla pamětní kniha na delší dobu odložena. 

 

Obrazek

Úvodní stránka první kroniky obce z roku 1898

Kronika je uložena v ZOkA ve Frýdku – Místku    

V záznamech bylo pokračováno až v roce 1931. Pan František Lipina do ní zapsal také vzpomínky pamětníků na událostí z 19. století a z života za Rakouska - Uherska.

V době První republiky některé zápisy do kroniky provedli také starostové obce. V letech 1935 až 1940 vedl obesní kroniku učitel, později ředitel obecní školy ve Václavovicích, pan Adamus. Řídící učitel Vilém Adamus zemřel 19.4.1942, na následky věznění gestapem v době II. světové války.

 Za okupace Československa nacistickým Německem musely býti obecní kroniky dány do depozitu. Václavovická pamětní kniha byla vletech 1940 až 1946 uložena na zemském úřadě v Brně. Po roce 1945 proto byly záznamy provedeny zpětně, bohužel již nebyly aktuální a nesou stopy pohledu tehdejší poválečné doby.

 Od roku 1948 vedl obecní kroniku pan Felix Kološ, následně pan Josef Nogol.

 V roce 1962 se ujal vedení pamětní knihy pan Bedřich Fiala. Kroniku vedl velice pečlivě více než 30 let, až do roku 1992. 

 V roce 1992 začala vést obecní kroniku paní Mgr. Marie Breuerová, psala ji do roku 1998. Následně byl kronikářem Ing. Skála DrSc. V roce 2002 jsem kroniku po něm převzal, s tím že jsem do ní doplnil údaje od roku 2000.

 Obecní kronika je tvořena pěti pamětními knihami, z nichž tři jsou uloženy v SOkA ve Frýdku – Místku.
 V roce 2005 jsem ji začal vést, v souladu s novelizovaným zákonem o kronikách, v elektronické podobě. 
Milan Pastrňák 

Obrazek

První stránka poslední knihy kroniky obce Václavovice,
 nadepsaná a nádherně namalovaná panem Bedřichem Fialou.

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář