Jdi na obsah Jdi na menu
 


1302 = 1305 ?

25. 10. 2007

1302 = 1305 ?

 vaclavovice--1302-2002.jpg

 Z matematického hlediska není možné mezi táto rovnítko položit, ovšem v historickém kontextu  uvedená rovnice zcela vystihuje náš problém. Uvedené číslice jsou letopočty vztahující se k osídlení našeho kraje a k první zmínce o Václavovicích.

 V knize „ Václavovice 1302 – 2002“ je v samotného názvu knihy uveden letopočet 1302 jako rok v němž byla poprvé zmiňována obec Václavovice. Neodbornou veřejností je letopočet 1302 je někdy označován jako chybný a nahrazován rokem 1305, v němž mělo dojít k prvnímu zveřejní jména obce.

 Problematiku je nutné uvést na pravou míru a blíže objasnit užívaní těchto datací.

 Vesnice Václavovice, zapsaná jako „Wenceslaowitz“, byla poprvé zmiňována, společně s ostatními okolními vesnicemi, v soupisu vesnic na Těšínsku povinovaných odvodem desátek vratislavskému biskupství.                                   .

Supis vesnic, nazvaný „Registrum Vyasdense“ není datován, nechal jej však sepsat Jindřich z Vrbna, v letech 1302 až 1314,  biskup vratislavský. Originál tohoto důležitého dokumentu se nedochoval a veškeré informace byly čerpány z jeho středověkého opisu.

  V „Pamětní knize obce Václavovice“ je jako datum první zmínky o obci uveden rok 1302, zapsaný v kronikářských záznamech v roce 1931. Letopočet 1302 byl v té době běžně užíván tehdejšími historiky, kteří vycházeli z úvahy, že biskup Jindřich z Vrbna nechal  sepsat vesnice již v době svého nástupu na biskupský stolec.

 Názory na určení doby vzniku  soupisu obcí se však časem měnily. V současnosti je většinou uváděn rok 1305, jako datace sepsání souboru „Registrum Vyasdense“. K užívání letopočtu 1305, jako „pravděpodonějšího“, největší měrou přispěl Doc.PhDr. Jaroslav Bakala CSc, děkan katedry historie Slezské Univerzity v Opavě, jeden z nejvýznamnějších současných historiků specializujících se na historii našeho kraje a jeho osídlení. V poslední době však profesor Bakala projevil snahu tento jednoznačně, konkrétně, určený letopočet jaksi „rozvolnit“. Své závěry prezentoval v knize vydané v roce 2001, „Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku“.  K prvním zmínkám o obcích a vzniku rukopisu uvádí:

 Registr v němž jsou zaznamenány  vesnice na Těšínsku povinované odvodem desátků vratislavskému biskupství je součásti celkového soboru označovaného jako „Liber fundatios episcopatus Vratislavies“ který byl bohužel za II. světové války zničen.V době jeho uložení v knihovně v holandském Leydenu jej tvořilo 5 registrů:

a) Registrum Nissense – Registr nisský (Nysa - Polsko)  (str. 1 – 38)

b) Registrum Wratislaviense – Rejstřík vratislavský (str, 39 – 88)

c) Registrum Wyasdense – Rejstřík újezdský  (str. 89 – 112)

d) Registrum Legnicence – Rejskřík lehnický  (str. 113 – 140)

 f) Registrum Glogoviense – Rejstřík hlohovský  (str. 141 – 164)

 Celý rejstřík dokazuje, že jeho převážná část pochází již z přelomu 13. a 14. století, jeho kopie vznikly pravděpodobně okolo roku 1500. Historik Markraft, detailně se zabývající souborem, došel k poznání, že registry mohly vzniknou v období mezi 2.2.1302 až  23.9. 1319.

  Ze všech registrů je datovaný pouze jediný, Rejstřík lehnický,  v němž je uvedeno: „Tento rejstřík byl sestaven Albertem léta Páně 1305“. Samotná datace se však nevztahuje ani na celý lehnický soubor, poslední položky, jsou připomínkovány, že se jedná o výběr desátků až 1313.

Přestože je datována pouze část registru lehnického, je datace užívána pro celý soubor pěti registrů.

 Václavovice jsou zapsány v „Registrum  Wyadenese“ – „Restřík újezdský“ Dle Markgrafa, je možné blíže určit dobu vzniku soupisu dle jmen a lokalit, které jsou v něm uvedeny. Kupříkladu“ „Lana Virbice, Lana Colende. Lana Stesconis.“  Podle známých údajů o Colendovi je možné vymezit dobu vzniku registru lety 1292 – 1316. Z údaje týkající se vesnice Komprachtice na Opolsku, (Gupertovice) lze vyčíst, že byly v době provedení soupisu založeny, což lze porovnat s jiným údajem o nich, datovaným rokem 1302. Ostatní údaje jsou obecnější ale neposkytují doklad pro přesah roku 1305. Bližší určení sepsaní souboru „Registrum  Wyadenese“, tím i letopočtu první zmínky o Václavovicích, již není možné získat. Rejstřík  mohl vzniknout ihned po nástupu biskupa Jindřicha z Vrbna do úřadu, v roce 1302, avšak také později, ovšem pouze  před rokem 1305. První zmínky o vsích v rejstříku uvedených, včetně Václavovic, je tudíž možné datovat, kterýmkoli rokem mezi léty 1302 až 1305.

 Někdy jsou letopočty první zmínky o vesnicích nesprávně zaměňovány s datacemi jejich založení. V soupisu jsou uvedeny již existující vesnice, jejichž hospodářství bylo na takové úrovni, že jejich obyvatelé již byli schopni odvádět desátky. Je možné předpokládat, že většina uvedených obcí byla založena již před rokem 1300, včetně Václavovic.

 

Poznámky:

 Dle knihy: Bakala  J.: Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku – str.33 – 39)

 

 Milan Pastrňák

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář