Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie sboru dobrovolných hasičů ve Václavovicích

4. 11. 2007

Z historie Sboru  dobrovolných hasičů ve Václavovicích.

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Václavovicích byl založen v roce 1903, jako jeden z prvních hasičských sborů v tehdejším frýdeckém okrese.

 V 19. století  se v domech ještě svítilo otevřeným ohněm, loučemi, svíčkami, později petrolejkami. Docházelo proto k častým požárům, tehdy převážně dřevěných domů. Ve Václavovicích je zaznamenáno několik požárů. Přesto, že obce byly ze zákona vybaveny povinnou protipožární výstrojí, háky, vědry a žebříky, bez dobrého výcviku a strojního zařízení, hasičských stříkaček, nebylo možné s požáry úspěšně bojovat. Ročně vyhořela v obci až tři stavení. V roce 1898 vyhořela usedlost Josefa a Karolíně Fikáčkovým, č.p. 75, v roce 1901 vyhořel dům Františka Slívy, č.p. 33, v roce 1902 shořela stodola Antonínu Slívovi č.p. 114.

Posledním požárem, který nedokázali obětaví sousedé uhasit, impulsem k založení hasičského sboru, byl požár obytného stavení Ožanových ve Václavovicích, na Sovinci v roce 1902. Téhož dne se sešli v hostinci na Čepaníku sousedé, František a  Adolf Kubinovi, Antonín Sládek a hostinský Josef Kostial a dohodli se na založení hasičského sboru. Před Vánocemi, 26.12. 1902, byl schválen přípravný výbor v čele se starostou obce Josefem Cieleckým, starostou sboru a členy, učitelem Rudolfem Stejskalem, jednatelem hostinským Josefem Kostialem, Františkem Kubinou a Josefem Slívou. Po schválení žádost a stanov Zemskou vládou v Opavě došlo dne 15.2.1903 k založení Sboru dobrovolných hasičů ve Václavovicích. Ustanovený sbor čítal 35 mužů, v následujícím roce se rozrostl na počet 65 členů.

Na sto let staré fotografii jsou zachyceni, v dobových pracovních oblecích a  přilbách, členové Sboru dobrovolných hasičů ve Václavovicích v době jeho vzniku.

 

 

Obrazek

První foto Sboru dobrovolných hasičů ve Václavovicích z roku 1904.

 

Dochoval se seznam pětatřiceti jeho základajících členů, byli jimi: Sládek Josef, starosta sboru, Kubina František, velitel a pokladník, Slíva František,(ze Šenova) náčelník, Slíva Josef, náčelník, Řeháček František, (učitel, ze Šenova) jednatel, Kostial Josef, jednatel, Maceček Josef,  trubač, Bernatík Jan,  Haleš Karel,  Helfštýn Josef, . Jaterka Karel,  Kiška Antonín, Kostial Antonín, Kostial Eduard, Krečmer Antonín, Kubina Adolf, Kuchař Josef,  Lipka Josef, Mokroš Antonín, Mokroš Jan, Papala Josef, Pastrňák Alois, Pastrňák Jindřich, Ryška Jan, Sládek Antonín, Slíva František (č.p.44), Slíva František (č.p.16) Slíva Adolf, Slíva Josef, Slíva Rudolf, Slíva Jan (č.p112), Slíva Jan (č.p.89), Slíva Jan  (č.p. 137) Universál František, Vítek Karel. Snad některý z pamětníků dokáže přiřadit alespoň některá jména k vyobrazeným hasičům. 

Na výplni bubnu, je napsán, dnes již slabě čitelný, datum, 11.červen 1903. Potřebné vybavení a hasičské nářadí, putny, háky, řetězy a žebříky, sekery a pásy pro lezce, čtyři ruční stříkačky, tak zvané berlovky, také 25 přileb a 140 metrů látky na pracovní oděvy zakoupil sbor na splátky. Na nákup další nové hasící techniky, kolové ruční stříkačky, přispěla u příležitosti 55. panování císaře Františka Josefa I. Zemská vláda v Opavě a také majitel václavovického velkostatku, hrabě Larisch - Mónnich. Svěcení stříkačky, v roce 1904, provedl důstojný pán Kapinus, ze Šenova, kmotrou byla hraběnka Larischová. Slavnosti se údajně účastnilo na 10000 lidí. Obecní úřad, který v začátcích hasičskému sboru nikterak nepomáhal, také v tomto případě nepovolil následnou lidovou veslici, naopak za porušení zákazu, hrozil pokutou. 

Václavovičtí hasiči však mohli jednou do roka pořádali lidovou veselici pod širým nebem, tak zvaný „Výlet ve Forotě“. Konala se u lesa na hranici Václavovic se Šenovem, v místě nazývaném, „Forot“. 

Výtěžek z těchto akcí sloužil k splácení splátek za nákup hasičského vybavení. Pořádání „Výletů ve Forotě“ přetrvalo až do 80 – tých let 20. století. K slavnosti s tancem při řízné dechovce, čepovaném pivu, doplněnými atrakcemi, jako kolo štěstí či střelnicí., se scházeli lidé z širokého okolí.

Veškerá hasičská výstroj a výzbroj byla uskladněna u hostinského Kostiala, v hostinci na Čepaníku, až po splacení dluhu, v roce 1913, bylo započato s přípravou výstavby hasičské zbrojnice. Její stavbu přerušila  I. Světová válka, zcela byla dokončena v roce 1919. 

Sbor dobrovolných hasičů, byl ve všech dobách, válkách, republikách, v různých obdobích vývoje společnosti, jedním z jejich stabilizujících prvků. Byl součásti  veřejného života občanů,  jak po stránce zabezpečení požární ochrany, ale také po stránce  kulturní.

 Během meziválečného období se vystřídal ve funkci jednatele Josefa Kostiala Josef Pastrňák, velitele Františka Kulhánka střídá  Josef Marcalík a nísledně Viktor Sumík starostu sboru, Josefa Mokroše střídá  Ferdinand Řepiský. Za II. světové války je ustanovena Okresní hasičská jednota a hasičské sbory se staly podřízenými obce. V roce 1941 se stává novým starostou Josef Pastrňák  Činnost sboru je rozšířena o protipožární hlídky. Byl zakoupen první nákladní vůz, Tatra sloužící k tahání stříkačky.

 Po válce, v roce 1947 se stal velitelem Josef Ryška. Roku 1953 došlo ke změně názvu sboru na „Československý svaz požární ochrany“.

 V roce 1951 převzal majetek sboru dobrovolných hasičů Místní národní výbor ve Václavovicích, ten plnil povinnosti spojené s provozem sboru. V roce 1958 provedl přestavbu zbrojnice a rozšířil vozový park a protipožární vybavení. Rozšířil se počet členů, vynikla žákovská a mládežnická družstva. Velitelem se stal v roce 1958 Oldřich Kozel. V následujícím období se ve vedení svazu vystřídalo několik obětavých členů, kteří práci v „hasiču“ (jak byl tehdy svaz lidově, v místním nářečí nazýván) zasvětili téměř všechen volný čas, jejichž jména je nutno zapsat: Ladislav Sládek, Vlastimil Kulhánek, Miloslav Slíva, Jan Kožušník. Významnými členy byli: Pan Felix Kološ, dlouhodobý ředitel školy ve Václavovicíc, pan František Klimša, který byl členem od roku 1946. Také JUDr. Miroslav Řepiský, který byl do roku 1984 předsedou Federativního výboru  Svazu požární ochrany v ČSFR.

Členskou základnu tvořilo vždy pětašedesát až osmdesát mužů, kteří vyjeli k asi k 150 zásahům.

 V roce 1990, po změnách, které v republice nastaly, byl přijat opět  původní název: Sbor dobrovolných hasičů ve Václavovicich“. Sbor se stal opět samostatnou organizací..

 Milan Pastrňák 

Obrazek

 Hasičská zbrojnice ve Václavovicích

                                       historický snímek před II. svět. válkou    Foto. J.Košťál

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář