Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malíř Josef Novický

22. 4. 2008

Malíř Josef Novický.

autoportret-josefa-novickeho.jpg

  Pan Josef Novický - v našem kraji  velice známý umělec, malíř, je rovněž rodákem z obce Václavovice. Opět je nutno připomenout naší vesnici, nacházející se nedaleko průmyslové aglomerace ostravských fabrik a petřvaldsko – karvinských dolů, ale také nedaleko Beskyd dominujících na panoramatu václavovických obzorů jako místa narozeni tohoto výjimečného umělce.    

malir-novicky.jpg           Autoportrét    Josefa Novického

 

dum---skotnica-004.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto malíře Josefa Novického

 

Rodný dům malíře Josefa Novického ve Václavovicích, v příkré stráni nad potokem

 Josef Novický se narodil dne 20.5.1927, v chudých poměrech hornické rodiny. Otec Antonín Novický přišel do tohoto kraje za prací již v době Rakouska – Uherska, z jeho polské části, z Haliče. Ve Václavovicích se oženil s Vítězslavou Kuchařovou, se kterou měl devět dětí. V roce 1932 však otec náhle  zemřel. Josefa si vzal do opatrování strýc Václav Javorek ze Šenova. V pouhých deseti letech byl malý Josef dán   do učení za obchodního příručího v obchodě pana Macury  ve Václavovicích  

Snad prvním krokem k pozdější samostatné malířské tvorbě pana Josefa Novického bylo studium pokračovací školy ve Frýdku – Místku se zaměřením na aranžérskou práci. Dalším, kurz figurální kresby u akademického malíře J. V. Sládka na Masarykově škole umění v Ostravě v létech 1946 - 1947. V době vojenské služby, koncem čtyřicátých let minulého století, měl to štěstí, že její značnou část strávil v propagačním oddělení v Praze. V pražských galeriích se seznámil s díly významných malířů.

 V roce 1951 se přiženil do Třince. Začal pracovat v oddělení propagace Třineckých železáren, nově vzniklého ocelářského gigantu. Mezi léty 1954 až 1958 dálkově studoval kresbu v Ústředí lidové umělecké tvořivosti v Praze u prof. akad. malíře Jiřího Toroně a akademického malíře Františka Grosse. V šedesátých létech minulého století, již jako zdatný samostatný výtvarník, absolvoval studium na SPŠ výtvarné propagace v Ostravě Přívoze. V tomto období byl plně zahlcen práci v Třineckých železárnách. Věnoval jí veškerý svůj „kumšt“ a také všechen volný čas. Navrhoval plakáty, katalogy, vytvářel dekorační předměty a plastiky. Užitá grafika jejíž byl autorem patřila k tomu nejlepšímu co u nás tehdy vznikalo. Právem se mu za ní dostalo uznání na bienále užitné grafiky v Brně v roce 1968. Šedesátý osmý rok se však stal, podobně jako pro mnoho ostatních umělců, kteří se angažovali v tehdejším demokratizačním procesu, také pro pana Novického rovněž přelomovým. V roce 1969 ještě samostatně vystavuje v Muzeu Třineckých železáren. Následně se na více než deset let musel odmlčet. Nebyla mu umožněna další samostatná veřejná výstavní činnost. Jméno Novický nesmělo býti nikde uvedeno, jeho umělecká tvorba se stala anonymní, byl bezejmenným členem kolektivu. Teprve koncem sedmdesátých let vybrala odborná komise několik jeho obrazů a mohl je vystavit v galeriích Dílo.
 Přelomem v životě Josefa Novického byl rok 1982, v němž odešel do předčasného důchodu. Nastalá nová životní situace, kdy již není svázán předepsanými každodenními pracovními úkoly činnosti v propagaci železáren, mu umožnila tvůrčí volnost. Začíná tvořit bez jakýchkoli předpisů, neomezeně a zcela volně. 
 Myšlenky a dojmy společně s jeho múzami se vznesly nad svahy Beskyd. Maluje místní horskou krajinu. Obrazy plné nálad a hlubokého prostoru, jsou vyzněním všech nashromážděných dojmů, pro něž dosud neměl dostatek času a možností pro vyjádření. Výstava obrazů pod názvem Beskydské motivy uskutečněná v Třinci v roce 1984 zaznamenala veliký úspěch a byla startovním blokem pro další desítky výstav.

 V osmdesátých a devadesátých létech maluje s nezměrnou energií a intenzitou krajiny, zátiší, vrací se k figurální a portrétní tvorbě. Přistupuje k abstrakci. Experimentuje s novými technikami. Obrazy se často stávají plastickými a překračují vlastní rám. V různých krátkých obdobích vytváří cykly obrazů dané jednotnou tématikou, někdy pouze barevností, či technikou provedení.  

       Obrazek              

Ptáci                                J.Novický 1992

 

Obrazek

 Z Benátek                       J.Novický 1994

Obrazek

Abstrakce (malba přes rám obrazu)     J.Novický 1994 

Obrazek

Beskydský motiv v zimě                  J.Novický 2003

Známá je série obrazů Josefa Novického vzniklá po jeho „objevení“ Benátek, které na něj zapůsobily velice silným dojmem. Každé nové poznání zanechává v jeho díle stopy. Inspiruje se například světlem, strukturou dřeva, ale také pouhým rozhovorem, prostě vším co jej zaujme. Beskydské krajině zůstal však stále věrný. Neustále se k ní vrací. Maluje ji s  lehkostí a jakousi každodenní samozřejmostí. Někdy ve stejném časovém období, v němž je zaujat novým tvůrčím objevem. Jakoby po každém se vzletu do výše volné a abstraktní tvorby vždy musel s jistotu pevně opřít v té krajině, doma, mezi těmi, kteří jej mají rádi.

Obrazek

                           Malíř Josef Novický v galerii u svého ateliéru v Třinci – Kanadě.

 

 Malíř Josef Novický vystavuje hlavně v Třinci. Desítky jeho samostatných výstav se uskutečnily v galériích v Ostravě, nejčastěji v galérii „Chagall“, také v zámecké galerii ve Frýdku - Místku a okolí. V roce 1992 se konala samostatná výstava jeho obrazů v The Omphalos Gallery v Londýně.
 U příležitosti oslav 700 let výročí první zmínky o obci Václavovice se několika obrazy účastnil výstavy václavovických malířů konané v prostorách základní školy ve Václavovicích.
 Více než pět desetiletí bydlí pan Novický v Třinci, v těsné blízkosti dýmajících komínů Třineckých železáren. Sžil se s tímto prostředím, těsným sepjetím průmyslu a města pod beskydskými kopci u hranice s Polskem, stal se „Třinečákem“.
Na svou rodnou obec však nezapomíná, čas od času navštěvuje příbuzné ve Václavovicích. Často vzpomíná na své dětství, na rodný domek nad potokem přes nějž tehdy vedla jen uzoučká lávka. Vzpomíná na kamarády z mládí, některé svérázné osoby z Václavovic a na své známé. Hluboko v srdci mu zůstaly uloženy vzpomínky na rodné Václavovice.
 Panu malíři Josefu Novickému přejeme do dalších let, mnoho tvůrčích úspěchů a uskutečněných výstav, hlavně však pevné zdraví.
Milan Pastrňák

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář