Sbor dobrovolných hasičů ve Václavovicích v r. 1904