5. Šenovský zámek  - obraz víly Lorelai - Foto: A.Sobek 1912