7. Šenovský zámek nad rybníkem Insulí - Foto J.Košťál v r. 1912