Lokalita vaclavovické piskovny - chranena lokalita